O plemene
Klub
Akcie klubu
Archív akcíí
Chov
Výstavy
001359806
Bonitácia


Bonitácia je dôležitým chovateľským nástrojom, ktorý slúži k selekcii a uchovneniu a
prispieva k zvyšovaniu úrovne chovu jednotlivých plemien psov.

Úspešné absolvovanie bonitácie je jednou z podmienok zaradenia sučky alebo psa do chovu. Na bonitácii sa môžu zúčastniť jedinci, ktorí dosiahli vek minimálne 12 mesiacov a absolvovali 1 Klubovú alebo Špeciálnu výstavu s hodnotením minimálne veľmi dobrý, alebo 2 iné výstavy so zadávaním CAC s rovnakým výsledkom.


*****

Pre voľný chov sa vyžaduje:
a) čistokrvnosť osvedčená preukazom o pôvode
b) dosiahnutie vekovej hranice 12 mesiacov
c) úspešné absolvovanie bonitácie s výsledkom chovný najskôr vo veku 12 mesiacov (horná hranica nie je obmedzená) a prideleným bonitačným kódom
d) absolvovanie minimálne jednej výstavy a to Špeciálnej alebo Klubovej výstavy SCKCHSK, alebo dvoch iných výstav so zadávaním CAC SR v triede mladých, strednej, otvorenej alebo šampiónov so získaním známky minimálne veľmi dobrý pre psov aj sučky pred bonitáciou.

Zaradenie jedinca do chovu potvrdzuje po úspešnej bonitácii člen bonitačnej komisie zápisom bonitačného kódu do PPP
Chovnosť sučiek končí dňom dovŕšenia 8 rokov veku (sučka môže byť párená pred dovŕšením tohto veku).
Predĺženie chovnosti sučky je možné na základe výnimky, ktorú udelí výbor klubu. O výnimku žiada chovateľ písomne. Chovnosť psov nie je vekom obmedzená.
Klub organizuje zvod plemenníkov pri Klubových a Špeciálnych výstavách. Účasť plemenníka (do 8 rokov veku) na zvode je povinná raz za dva roky. Je to podmienka pre jeho ďalšie využívanie v chove.
*****


Bonitačný kód
CAVALIER KING CHARLES ŠPANIEL

aktuálny kód

Bonitačný kód platný od
bonitácie v Bratislave 21.4.2002
pôvodný kód

Bonitačný kód platil
od roku 1998 až do 21.4.2002

*****

Chrup psa


kompletný chrup dospelého psa


typy zhryzuAj takéto zúbky sa nájdu pri bonitácii.

*****

Bonitačný kód
KING CHARLES ŠPANIEL


aktuálny kód

Bonitačný kód platný od
bonitácie v Bratislave 21.4.2002

*****