O plemene
Klub
Akcie klubu
Archív akcíí
Chov
Výstavy
000712894
Prihláška do klubu

Vyplnenú a podpísanú prihlášku pošlite na adresu tajomníčky klubu:

  Petra Lackovičová
č.459
919 33 Trakovice
 

prihláška formát: prihláška formát MS WORD


Zápisné - platí nový člen pri vstupe do klubu vo výške 5 ,- Eur. /+10,- Eur - členský príspevok/

Členský príspevok - sa hradí každoročne, najneskôr do 28.2. daného roka vo výške 10, - Euro.
V prípade, že tento termín nestihnete, treba uhradiť členské zvýšené o zápisné, teda 15 ,- Euro. Neplatí pre nových členov.
V prípade, že ste sa prihlásili do klubu po 1.10. daného kalendárneho roka, platíte členský príspevok až od roka nasledujúceho.
Členský príspevok môžete uhradiť bankovým prevodom na účet klubu
v Slovenskej sporiteľni, číslo účtu 0011467458/0900

IBAN:  SK9609000000000011467458   

BIC:  GIBASKBX


alebo poštovým peňažným poukazom H2. triedy na adresu tajomníčky klubu: Petra Lackovičová, Trakovice č. 459, 91933
Nový člen posiela kópiu o platbe spolu s členskou prihláškou na horeuvedenú adresu tajomníčky klubu.

Vo vlastnom záujme je nutné nahlásiť akékoľvek zmeny vašich kontaktných údajov
/adresa, telefón , email/ tajomníčke klubu na email: charless@hlohovec.net

Platní členovia klubu 2018
aktualizácia k 5.10.2018

Barankaiová Marta 2018 Krošlák Patrik 2018
Bartošík Jakob 2018 Kűhnová Lucia 2018
Bartmanová Radka 2018 Lacíková Beáta 2018
Bobríková Angelika 2018 Lackovičová Petra 2018
Brečková Martina 2018 Malárová Otília 2018
Bóková Ivana 2018 Matoušková Zdenka 2018
Bugárová Eva 2018 Michalcová Janka 2018
Bukovská Zdenka Ing. 2018 Mikulášová Ingrid RNDr. 2018
Domaníková Katarína 2018 Molnárová Katarína 2018
Dorazilová Věra 2018 Mižúrová Eva 2018
Divékyová Táňa 2018 Ňuňuková Miroslava Ing. 2018
Divéky Zdeněk 2018 Pecharová Eva 2018
Drajsajtlová Renáta 2018 Pötheová Zlatica 2018
Eperjesiová Lívia Mgr. 2018 Predná Mária 2018
Farský Dušan 2018 Predná Katarína 2018
Fasora Petr 2018 Prokopová Iveta 2018
Fodor Ľuboš 2018 Prokop Miroslav 2018
Gállová Veronika 2018 Schifferová Klaudia 2018
Gašparovičová Gabriela 2018 Sitárová Ľubica 2018
Grzesik Bozena 2018 Smolenová Natália 2018
Hálková Monika 2018 Staszuk Joanna 2018
Hamanová Mária 2018 Steindlová Janka Ing. 2018
Havlena David 2018 Stieranková Janka Ing. 2018
Heblik Marta 2018 Stloukalová Viera 2018
Helbich Ladislav 2018 Stloukal Eduard 2018
Jablonická Elena 2018 Šašková Hana 2018
Jágerská Gabriela 2018 Šilhár Jaroslav 2018
Janicová Lenka 2018 Šilhárová Renáta 2018
Janigová Ivana 2018 Šilhárová Simona 2018
Jankovič Martin Ing. 2018 Tóthova Anna 2018
Jankovičová Ľubica 2018 Tošenovjanová Dana 2018
Kasanová Martina Ing. 2018 Tučeková Drahomíra 2018
Kauppi Irena 2018 Tiršelová Jaroslava 2018
Klátiková Simona 2018 Trpkošová Mária 2018
Klement Pavol 2018 Vajdová Zuzana 2018
Kopecký Miloš 2018 Vavrová Michaela 2018
Knižacký Ján 2018 Vetešníková Alena 2018
Králová Martina 2018