O plemene
Klub
Akcie klubu
Archív akcíí
Chov
Výstavy
001288424
Prihláška do klubu

Vyplnenú a podpísanú prihlášku pošlite poštou na adresu tajomníčky klubu:

  Petra Lackovičová
č.459
919 33 Trakovice
 

prihláška formát MS WORD


Zápisné - platí nový člen pri vstupe do klubu vo výške 5 ,- Eur. /+15,- Eur - členský príspevok/

Členský príspevok - sa hradí každoročne, najneskôr do 28.2. daného roka vo výške 15, - Euro.
V prípade, že tento termín nestihnete, treba uhradiť členské zvýšené o zápisné, teda 20 ,- Euro. Neplatí pre nových členov.
V prípade, že ste sa prihlásili do klubu po 1.10. daného kalendárneho roka, platíte členský príspevok až od roka nasledujúceho.
Členský príspevok môžete uhradiť bankovým prevodom na účet klubu
v Slovenskej sporiteľni, číslo účtu 0011467458/0900

IBAN:  SK9609000000000011467458   

BIC:  GIBASKBXVo vlastnom záujme je nutné nahlásiť akékoľvek zmeny vašich kontaktných údajov
/adresa, telefón , email/ tajomníčke klubu na email: lackovicovapetra@gmail.com

Platní členovia klubu 2023
aktualizácia k 1.3.2023

Bakitová Dagmar 2022 Kristofčáková Zuzana 2022
Balga Štefan 2022 Kubašiaková Ivana 2023
Balontay Daniel 2023 Kučerík Erik 2023
Bartošík Jakob 2022 Kukučka Dušan 2022
Bartošíková Marie Grace 2023 Kupcová Zuzana 2023
Bartmanová Radka 2022 Lacíková Beáta 2023
Benko Ľubomír 2023 Lackovičová Petra 2023
Bobríková Angelika 2023 Lorenc Veronika 2023
Bocová Andrea 2022 Malárová Otília 2023
Bóková Ivana 2023 Michalcová Janka 2023
Brnula Peter 2023 Mikolková Betinská Zuzana 2023
Bugárová Eva 2023 Mikulášová Ingrid RNDr. 2023
Bukovská Zdenka Ing. 2023 Molnárová Katarína 2022
Dobrovič Daniel 2022 Ňuňuková Miroslava Ing. 2023
Domaníková Katarína 2023 Oprea Nicoleta 2022
Divékyová Táňa 2023 Položáni Roman 2023
Divéky Zdeněk 2023 Pötheová Zlatica 2022
Držíková Šefčíková Henrieta 2023 Predná Mária 2023
Eperjesiová Lívia Mgr. 2023 Predná Katarína 2023
Fasora Petr 2023 Prygoniuk Natalia 2023
Gállová Veronika 2022 Rábiková Adriana 2023
Garasaian Nataliia 2023 Rybárová Eva 2023
Gašparovičová Veronika 2022 Schifferová Klaudia 2023
Gladišová Zuzana 2022 Sirejová Martina 2023
Grožajová Magdaléna 2023 Smolenová Natália 2023
Grzesik Bozena 2023 Soldanová Šarlota 2023
Gundášová Veronika 2023 Stančíková Jana 2023
Hadžová Petra 2023 Staszuk Joanna 2022
Hamerlíková Alena 2023 Stieranková Janka Ing. 2023
Halanová Katarína 2022 Stloukalová Viera 2023
Hálková Monika 2022 Stloukal Eduard 2023
Hamanová Mária 2022 Suchánková Oľga 2023
Havlena David 2023 Šašková Hana 2023
Helbich Ladislav 2023 Šilhár Jaroslav 2023
Hirsch Tatiana 2023 Šilhárová Renáta 2023
Hirschová Iveta 2023 Šilhárová Simona 2023
Hriníková Mária 2023 Šupková Katarína 2023
Jackulíková Valéria 2023 Trojáková Jana 2023
Jágerská Ivana 2023 Tošenovjanová Dana 2022
Janicová Lenka 2023 Tučeková Drahomíra 2023
Jankovičová Klementová Ľubica 2022 Vacval Marian 2023
Jílková Veronika 2023 Varmusová Monika 2023
Jurčová Petra 2023 Voleková Iveta 2023
Kasanová Martina Ing. 2023 Vavrová Michaela 2023
Kauppi Irena 2023 Zábražná Zuzana 2023
Kiss Mercedes 2023 Zemanová Martina 2023
Klátiková Simona 2022 Zlatnická Adriána 2022
Klement Pavol 2022 Zubčíková Hanka 2022
Konopčíková Tatjana 2022    
Kopecký Miloš 2023