O plemene
Klub
Akcie klubu
Archív akcíí
Chov
Výstavy
000972940
Prihláška do klubu

Vyplnenú a podpísanú prihlášku pošlite na adresu tajomníčky klubu:

  Petra Lackovičová
č.459
919 33 Trakovice
 

prihláška formát MS WORD


Zápisné - platí nový člen pri vstupe do klubu vo výške 5 ,- Eur. /+10,- Eur - členský príspevok/

Členský príspevok - sa hradí každoročne, najneskôr do 28.2. daného roka vo výške 10, - Euro.
V prípade, že tento termín nestihnete, treba uhradiť členské zvýšené o zápisné, teda 15 ,- Euro. Neplatí pre nových členov.
V prípade, že ste sa prihlásili do klubu po 1.10. daného kalendárneho roka, platíte členský príspevok až od roka nasledujúceho.
Členský príspevok môžete uhradiť bankovým prevodom na účet klubu
v Slovenskej sporiteľni, číslo účtu 0011467458/0900

IBAN:  SK9609000000000011467458   

BIC:  GIBASKBX


alebo poštovým peňažným poukazom H2. triedy na adresu tajomníčky klubu: Petra Lackovičová, Trakovice č. 459, 91933
Nový člen posiela kópiu o platbe spolu s členskou prihláškou na horeuvedenú adresu tajomníčky klubu.

Vo vlastnom záujme je nutné nahlásiť akékoľvek zmeny vašich kontaktných údajov
/adresa, telefón , email/ tajomníčke klubu na email: charless@hlohovec.net

Platní členovia klubu 2020
aktualizácia k 12.2020

Bartošík Jakob 2020 Kopecký Miloš 2020
Bartošíková Marie Grace 2020 Lacíková Beáta 2020
Bartmanová Radka 2020 Lackovičová Petra 2020
Benko Ľubomír 2020 Lelovicsová Eva 2020
Bobríková Angelika 2020 Malárová Otília 2020
Bóková Ivana 2020 Michalcová Janka 2020
Brečková Martina 2020 Mikulášová Ingrid RNDr. 2020
Bugárová Eva 2020 Molnárová Katarína 2020
Bukovská Zdenka Ing. 2020 Nováková Soňa 2020
Domaníková Katarína 2020 Ňuňuková Miroslava Ing. 2020
Divékyová Táňa 2020 Oswald Eduard 2020
Divéky Zdeněk 2020 Parásková Simona 2020
Držíková Šefčíková Henrieta 2020 Pižemová Dária 2020
Eperjesiová Lívia Mgr. 2020 Položáni Roman 2020
Farský Dušan 2020 Pötheová Zlatica 2020
Fasora Petr 2020 Predná Mária 2020
Fiziková Jana 2020 Predná Katarína 2020
Gallová Beáta 2020 Rábiková Adriana 2020
Gállová Veronika 2020 Rybárová Eva 2020
Grožajová Magdaléna 2020 Schifferová Klaudia 2020
Grzesik Bozena 2020 Skuhrová Lenka 2020
Gundášová Veronika 2020 Smolenová Natália 2020
Hálková Monika 2020 Soldanová Šarlota 2020
Hamanová Mária 2020 Stančíková Jana 2020
Havlena David 2020 Stieranková Janka Ing. 2020
Helbich Ladislav 2020 Stloukalová Viera 2020
Hirsch Tatiana 2020 Stloukal Eduard 2020
Hirschová Iveta 2020 Šašková Hana 2020
Holešová Romana 2020 Šilhár Jaroslav 2020
Hriníková Mária 2020 Šilhárová Renáta 2020
Janicová Lenka 2020 Šilhárová Simona 2020
Janigová Ivana 2020 Štefániková Karolína 2020
Jankovičová Ľubica 2020 Tošenovjanová Dana 2020
Jurčová Petra 2020 Tučeková Drahomíra 2020
Kasanová Martina Ing. 2020 Tiršelová Jaroslava 2020
Kauppi Irena 2020 Vajdová Zuzana 2020
Klátiková Simona 2020 Varmusová Monika 2020
Klement Pavol 2020 Zábražná Zuzana 2020
    Zlatnická Adriána 2020