O plemene
Klub
Akcie klubu
Archív akcíí
Chov
Výstavy
001600964
Prihláška do klubu

Vyplnenú a podpísanú prihlášku pošlite poštou na adresu tajomníčky klubu:

  Petra Lackovičová
č.459
919 33 Trakovice
 

prihláška formát MS WORD


Zápisné - platí nový člen pri vstupe do klubu vo výške 5 ,- Eur. /+15,- Eur - členský príspevok/

Členský príspevok - sa hradí každoročne, najneskôr do 28.2. daného roka vo výške 15, - Euro.
V prípade, že tento termín nestihnete, treba uhradiť členské zvýšené o zápisné, teda 20 ,- Euro. Neplatí pre nových členov.
V prípade, že ste sa prihlásili do klubu po 1.10. daného kalendárneho roka, platíte členský príspevok až od roka nasledujúceho.
Členský príspevok môžete uhradiť bankovým prevodom na účet klubu
v Slovenskej sporiteľni, číslo účtu 0011467458/0900

IBAN:  SK9609000000000011467458   

BIC:  GIBASKBXVo vlastnom záujme je nutné nahlásiť akékoľvek zmeny vašich kontaktných údajov
/adresa, telefón , email/ tajomníčke klubu na email: lackovicovapetra@gmail.com

Platní členovia klubu 2024
aktualizácia k 1.5.2024

Balontay Daniel 2024 Kupcová Zuzana 2024
Bartošíková Marie Grace 2024 Kurucová Alexandra 2024
Benko Ľubomír 2024 Lacíková Beáta 2024
Blanáriková Hana 2024 Lackovičová Petra 2024
Bobríková Angelika 2024 Líšková Lívia 2023
Bocová Andrea 2023 Lorenc Veronika 2024
Bóková Ivana 2024 Matoušková Zdenka 2023
Breineková Petra 2024 Mešťan Miroslav 2024
Brnula Peter 2024 Michalcová Janka 2024
Bugárová Eva 2024 Mikolková Betinská Zuzana 2024
Bukovská Zdenka Ing. 2024 Mikulášová Ingrid RNDr. 2024
Busnyáková Mária 2024 Ouředníková Michaela 2024
Dobrovič Daniel 2024 Ňuňuková Miroslava Ing. 2024
Domaníková Katarína 2024 Pastucha Branislav 2024
Domaníková Lucia 2024 Pigozzi Melissa 2024
Divékyová Táňa 2024 Položáni Roman 2024
Držíková Šefčíková Henrieta 2024 Pötheová Zlatica 2024
Držíková Šefčíková Simona 2024 Predná Katarína 2024
Ďuricová Silvia 2024 Prygoniuk Natalia 2024
Fasora Petr 2023 Ramosová Patrícia 2024
Garasaian Nataliia 2024 Rábiková Adriana 2024
Gažo Ján 2024 Rybárová Eva 2023
Gladišová Zuzana 2024 Schifferová Klaudia 2024
Grožajová Magdaléna 2024 Sirej Rudolf 2024
Grzesik Bozena 2024 Sirejová Martina 2023
Gubien Vladimír 2024 Smolenová Natália 2024
Gundášová Veronika 2024 Sobotová Lea 2023
Hadžová Petra 2024 Soldanová Šarlota 2024
Hamerlíková Alena 2024 Stančíková Jana 2023
Hálková Monika 2024 Staszuk Joanna 2023
Havlena David 2024 Stieranková Janka Ing. 2024
Heblik Marta 2023 Stloukalová Viera 2024
Hečová Monika 2024 Stloukal Eduard 2024
Hirsch Tatiana 2024 Suchánková Oľga 2023
Hirschová Iveta 2024 Šašková Hana 2024
Hriníková Mária 2024 Šilhár Jaroslav 2024
Jágerská Ivana 2023 Šilhárová Renáta 2024
Jankovičová Klementová Ľubica 2024 Šilhárová Simona 2024
Jílková Veronika 2024 Šimun Zuzana 2024
Jurčová Petra 2024 Šupková Katarína 2023
Kasanová Martina Ing. 2024 Trojáková Jana 2023
Kauppi Irena 2024 Tošenovjanová Dana 2024
Kiss Mercedes 2024 Tučeková Drahomíra 2024
Klátiková Simona 2024 Vacval Marian 2024
Klement Pavol 2024 Varga Juraj 2023
Konopčíková Tatjana 2023 Varmusová Monika 2023
Kopecký Miloš 2023 Viňanská Natália 2024
Kozová Slávka 2024 Voleková Iveta 2024
Kubašiaková Ivana 2023 Vavrová Michaela 2024
Kučerík Erik 2024 Zábražná Zuzana 2024
Kudláčková Michaela 2024 Zemanová Martina 2024