O plemene
Klub
Akcie klubu
Archív akcíí
Chov
Výstavy
001600938
Vedenie klubu

Predsedkyňa klubu /
Poradca chovu
Viera Stloukalová , PhD.
Devínske Jazero, Bratislava
+421 905 212 193

lemnaminor@hotmail.com
 
 
Tajomníčka klubu Petra Lackovičová
č.459, 919 33 Trakovice
+421 905 842 308


charless@vanmar-majesty .sk

lackovicovapetra@gmail.com

 
 
Hospodár klubu + Organizovanie klubových podujatí okrem výstav
Klaudia Schifferová
Šaľa


k.schifferova@gmail.com
 
 
Členka výboru RNDr. Ingrid Mikulášová
Jablonka 261, 906 21
+421 905 632 152


imikulasova60@gmail.com


 
 
     
Členka výboru Zdenka Bukovská
Družstevná 9, 900 01 Modra
 
 
 
     
Členka výboru Mgr. Natália Smolenová, LLM
Bratislava


nsmolenova@gmail.com
 
 
 
     
Predseda dozornej rady Jaroslav Šilhár
Cerovská 13, 90081 Šenkvice

zlata.kometa@gmail.com


 
 
   
     
Referent pre výstavy Ľubica Klement-Jankovičová
Veterná 27, 90044 Tomášov

elba@slovanet.sk
 
 
     
Člen pre komunikáciu so zahraničím Eduard Stloukal
Devínske Jazero, Bratislava
+421 905 570 149


stloukal@hotmail.com