O plemene
Klub
Akcie klubu
Archív akcíí
Chov
Výstavy
000791323
Archív 2018 Archív 2017 Archív 2016 Archív 2015-11Novinky

Pridané výsledky zo špeciálnej výstavy 24.9.2019

Objednávka menu na Špeciálnu výstavu 28.9.2019 do Haly RSDC PezinokUzávierka prihlášok
na
Špeciálnu výstavu 2019 Slovenského klubu Cavalier a King Charles Spaniel
(Pezinok, 28. 9. 2019, posudzuje Norman Edwards, UK)
bola predĺžená do 20. 9. 2019. Tešíme sa na vašu účasť.

Počty prihlásených po II.uzávierke.Vážení chovatelia, vystavovatelia, milovníci Cavalier a King Charles španiel, pozývame Vás na jesennú Špeciálnu výstavu pre plemená Cavalier a King Charles španiel,
ktorú sme opäť pre vás pripravili v kynologickej hale RSDC v Pezinku.

Organizátor prijíma prihlášky vyplnené iba cez online formulár alebo prihlášku, ktorá je prílohou propozícií výstavy vo formáte PDF poslanú na adresu cavalier@edvis.sk .

Kompletné propozície, prihláška na výstavu, zvod plemenníkov a bonitáciu vo formáte PDF nájdete na podstránke Klubové výstavy

Obedové menu bude uverejnené v pondelok pred konaním výstavy na Facebook stránke Cavalier.sk ,
kde bude uverejnené info k objednaniu.
Tešíme sa na Vás.

Milí priatelia, milovníci plemena Cavalier a King Charles španiel,
aj tento rok sa môžete tešiť na víkend plný hier, prechádzok a zábavy na našom každoročnom stretnutí členov klubu, majiteľov a milovníkov plemena Cavalier King Charles Spaniel, - Cavalier víkend 2019 . Všetci ste spolu so svojimi psíkmi srdečne vítaní

Prihlasovací formulár : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDRuSPAKLwmMSVMgW72kqKsYWg0N7_Jd2aVVqBy0SQMiUeew/viewform?vc=0&c=0&w=1Pridané výsledky z Medzinárodných výstav 3x CACIB Nitra 7.-8.-9.6.2019.


Pridané výsledky z Medzinárodných výstav 2x CACIB Lučenec 4.-5.5.2019.
Pridané výsledky z Klubovej výstavy konanej 20.4.2019 v Pezinku.


Vystavovateľom a návštevníkom ponúkame možnosť objednania obedového menu na Klubovú výstavu 20.4.2019
s privezením v čase obeda do haly Rose Speedlight Dog Camp Pezinok.

Tešíme sa na Vás.Počty prihlásených na Klubovú výstavu po II.uzávierke:


King Charles španiel: 4 psi, 2 sučky


8.3.2019
/prihlasovanie online spustené/


Kompletné propozície, prihláška na výstavu, zvod plemenníkov a bonitáciu vo formáte PDF nájdete na podstránke Klubové výstavy
Obedové menu bude uverejnené v pondelok pred konaním výstavy na Facebook stránke Cavalier.sk ,
kde bude uverejnené info k objednaniu.
Tešíme sa na Vás.
18.2.2019

Pozvánka na členskú schôdzu Slovenského Cavalier a King Charles Spaniel klubu 2019
Pozývame Vás na členskú schôdzu, ktorá sa bude konať

dňa 30.3.2019 o 15.00 hod.

v Pezinku Grinave v Grin Rock nonstop, Myslenická 203 vo vinárni.

Grin Rock nonstop sa nachádza na križovatke Myslenickej a Pezinskej, parkovisko aj vstup do podniku sú z Pezinskej ulice.
Tešíme sa na stretnutie.

Výbor SCKCHSK

Program:

1 ) Privítanie prítomných a predstavenie
2) Správa o hospodárení
3) Spr áva o členskej základni
4) Správy z chovu
5) Správy z výstav a príprava na r.2019
6) Rôzne - diskusia
5.2.2019
Výsledky z Medzinárodných výstav 3x CACIB NITRADOG Nitra
nájdete vo výsledkoch z výstav


25.1.2019

Upozorňujeme chovateľov na nové tlačivo na Zápis šteniat, nájdete ho v rubrike Dôležité dokumenty.

Chovateľ je povinný poslať prihlášku do 60 dní od narodenia šteniec (vrátane začipovania šteniat) na adresu SPZ!

V prípade krytia zahraničným psom treba priložiť aj čitateľnú obojstrannú kópiu jeho PP!
V prípade, že majiteľ chovnej suky a majiteľ chovateľskej stanice nie sú totožní, priložte k prihláške na zápis šteniat zmluvu o postúpení práva chovu.20.1.2019
PLATBA ČLENSKÝCH POPLATKOV 2019

Vážení členovia klubu a milovníci Cavalier a King Charles španiel,
Dovolím si Vás touto cestou upozorniť, že členské príspevky treba uhradiť do 28.2. 2019.
Môžete tak spraviť prevodom na účet klubu v Slovenskej sporiteľni
číslo účtu 0011467458/0900.
IBAN: SK9609000000000011467458 BIC: GIBASKBX

Do správy pre príjemcu uvedťe svoje meno a priezvisko.
Ak ste tak už urobili, pokladajte predchádzajúce riadky za bezpredmetné.

Členský príspevok - hradí sa každoročne, najneskôr do 28.2. daného roka vo výške 10, - Euro pre stálych členov.
V prípade, že tento termín nestihnete, treba uhradiť členské zvýšené o zápisné, teda 15 ,- Euro. Nový člen paltí 15,- Euro.
Členovia z ČR môžu členský príspevok uhradiť na ktorejkoľvek z výstav, kde bude prítomný niekto z výboru klubu vo výške 10,- Euro.


tajomníčka klubu Petra Lackovičová


Postupne kompletizujeme a dopĺňame na web tabuľky šampiónov.
Nová inzercia, krytia a odchovy.