O plemene
Klub
Akcie klubu
Archív akcíí
Chov
Výstavy
001110086
Archív 2018 Archív 2017 Archív 2016 Archív 2015-11Novinky

V uplnynulých dňoch sa v Brne konala Svetová výstava psov - WDS 2021
Slovensko reprezentovali 3 naše členky, gratulujeme a ďakujeme sa reprezentáciu.Cavaliere posudzoval Joakim Ohlsson /SE/ a Oľga Dolejšová /CZ/
Svetovú víťazku 2021 pre plemeno CKCHS si domov na Slovensko priviezla Angélique Bobríková.
Gratulujeme a tešíme sa s tebou z krásneho úspechu.Vo výsledkoch z výstav nájdete pridané výsledky
z 3x DUODANUBe Bratislava výstav a výsledky z klubových výstav.


Veríme, že ste si jesenné klubové výstavy užili rovnako dobre, ako tie predchádzajúce.
Opäť ďakujeme obetavému výstavnému teamu, všetkým, čo pomohli, či priložili "ruku k dielu",
aby sa klubové výstavy mohli usporiadať a tiež obom váženým rozhodkyniam, ktoré nám naše cavaliere a kingy posúdili.

Gratulujeme krásnym víťazom a ich majiteľom.


Víťazi Klubovej výstavy - posudzovala MVDr.Ridarčíková Gabriela


Víťazi Špeciálnej výstavy - posudzovala Bc.Šmejkalová KateřinaKatalógy Klubovej a Špeciálnej výstavy si môžeže stiahnuť na týchto linkách:
Klubová výstava - http://www.edvis.sk/cavalier/katalog-kv-2021.pdf
Špeciálna výstava - http://www.edvis.sk/cavalier/katalog-sv-2021.pdf

Kompletný album zo sobotňajších výstav slovenského cavalierskeho klubu:
http://www.edvis.sk/album/2021/2021_09_04_sv_kv/index.html

výsledky na webe uverejníme čoskoro.


Objednávka obedového menu na Klubové výstavy
na 4.9.2021 Hala RSDC Pezinok


Platba za objednané menu bude vyberaná ráno po vašom príchode do haly pri vstupe.
Obedy budú dovezené do kynologickej haly v čase obeda.
Tešíme sa na Vás a prajeme vám dobrú chuť.
Milí vystavovatelia,

vzhľadom na počet prihlásených psov, prehľadnejšiu a jednoduchšiu organizáciu priebehu výstav a hlavne záverečných súťaží,
bude od 9.00 hod. prebiehať posudzovanie Špeciálnej výstavy, posudzovateľka p. Kateřina Šmejkalová
a v poobedňajších hodinách – odhadom od 13.00 hod. posudzovanie Klubovej výstavy, posudzovateľka p. Gabriela Ridarčíková.
Posudzovanie bude aj tentokrát v záujme rýchlejšieho priebehu výstav bez písaných posudkov.
Tešíme sa na stretnutie s vami a veríme v príjemne prežit ý deň.

Výstavný výbor


Štatistiky výstav:Prihlasovanie na Klubovú a Špeciálnu výstavu 2021 len online:Propozície v PDF na KV
4.9. 2021

Propozície v PDF na ŠV
4.9. 2021
3.8.2021
Každú voľnú chvíľku cez prázdniny pre vás pracujeme a spracovávame a pripravujeme organizačne nové akcie klubu.
Oceníme hľadanie sponzorov pre klubové jesenné výstavy 4.9.2021.
Vzhľadom na zložitú COVID situáciu pre posudzovateľov z Anglicka pripravujeme zmenu rozhodcov.

V e-mailoch čoskoro nájdete zápisnicu z členskej schôdze. Do chovných psov a sučiek sú pridané kompletne všetky zbonitované jedince /29/.


Informácia pre Klubové výstavy v ČR v Kutnej Hore 14.-15.8.2021
Vážení priatelia, členovia SK CKCHS klubu. V prípade prihlásenia na Klubové výstavy v Kutnej Hore ČR v dňoch 14.-15.8. 2021 poriadané Cavalier King Charles Spaniel - klub Čech, Moravy a Slezska je možné zaplatiť štartovné na výstave v hotovosti.
Preferovaný a jediný spôsob prihlásenia na výstavy je on-line na webových stránkách https://www.cavalierclub.cz/ kde nájdete všetky informácie.Milí členovia klubu, vážení náštevníci a hostia , 26.6.2021 sme pre Vás usporiadali Letnú Charliádu.
Na výstave bolo posúdených 42 jedincov, v poobedných hodinách absolvovalo bonitáciu 26 jedincov.
Po bonitácii nasledovala členská schôdza, zápisnica bude k dispozícii do 2 týždňov od konania schôdze.
Na stránke sú vo výsledkoch z výstav pridané výsledky z Letnej Charliády a postupne budú pridávaní aj odbonitovaní psy a sučky.
Aktualizovaný je kalendár výstav.


26.6.2021

Dôležité informácie k účasti na LETNEJ CHARLIÁDE
Vzhľadom na platné protipandemické opatrenia sa pripravte na mierne zmenený priebeh výstavy.
Podľa platného Covid-automatu a podľa informácii z UVZ v Senici je potrebné, aby účastníci akcie mali negatívny výsledok PCR alebo Lamb testu, prípadne antigénového testu nie starší ako 24 hodín.
Výnimka platí pre účastníkov, ktorí už stihli absolvovať očkovanie a to buď 2 týždne po vakcinácii 2. dávkou mRNA vakcíny alebo minimálne 4 týždne po vakcinácii 1. dávkou vektorovej vakcíny.
Nezabudnite mať pri sebe potvrdenie o absolovanom teste, resp. vakcinácii.

Súčasťou protipandemických opatrení je aj nariadenie pre organizátora akcie viesť zoznam účastníkov s telefonickým a e-mailovým kontaktom. Bude na príjme a budete sa môcť do neho zapísať. Bez udania vašich kontaktných údajov, žiaľ, nebude možné, aby ste sa akcie zúčastnili. Dva týždne po akcii je povinnosťou organizátora zoznam zničiť.

Na výstave bude k dispozícii občerstvenie.

Posudzovanie bude prebiehať v rúškach, tak si prosím nezabudnite zobrať so sebou.

A nezabudnite na KLOBÚK!

Tešíme sa na Vás už túto sobotu.
Váš výstavný výbor
prihlasovanie na Letnú Charliádu 2021


Propozície v PDF
Letná Charliáda
26.6. 2021

30.3.2021
V nasledujúcich dňoch nájdu platní členovia klubu na rok 2021 vo svojich poštových schránkach obálky s členskými známkami 2021.Vážení členovia klubu,
členská schôdza, ktorá bola naplánovaná na sobotu 27.3.2021 sa vzhľadom na aktuálne epidemiologické opatrenia prekladá na nový termín.
Ak nám to situácia dovolí, bude sa členská schôdza konať 26.6.2021 po letnej Charliáde.Dôležité upozornenie!!!

Jarná klubová výstava sa prekladá na 4.9.2021
SKJ podobne ako minulý rok umožňuje organizovať 2 výstavy organizované klubom v jeden deň. Podmienkou sú 2 rozhodcovia, ktorí ich budú posudzovať. Vedenie klubu sa dohodlo na preložení jarnej klubovej výstavy na jesenný termín 4.9.2021
V tento deň sa bude konať Klubová a Špeciálna výstava paralelne v dvoch kruhoch.
Klubovú výstavu bude posudzovať pani Andrea Sedgbeer GB
Špeciálnu výstavu bude posudzovať pani
Pauline Sidgwick GB


Vážení členovia klubu, ku dňu 28.2.2021 bol aktualizovaný zoznam platných členov klubu.
Tí čo platbu nestihli, tak môžu urobiť na klubový účet na aktuálny rok platbou 15,- Eur.

Inzercia/propagácia CHS v e-Ročenke 2020

Chystáme pre vás vydanie e-Ročenky 2020, v prípade záujmu, môžete
posielať reklamy svojich chovateľských staníc do 15.3. Cena reklamy je 5 euro na stranu.
posielajte na: stloukalova@hotmail.comVyhláška ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR č. 283/2020.

Upozorňujeme, že 15.10.2020 začala platiť Vyhláška ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR č. 283/2020. Celá vyhláška je zameraná hlavne na ochranu spoločenských zvierat, teda aj psov.
Znenie paragrafov 2, 3 a 4 sa vzťahuje aj na chovateľov psov, ktorí sú organizovaní v SKJ, SPZ a teda aj v našom klube. Na všetkých chovateľov budú kladené vyššie nároky predovšetkým v oblasti administratívy a evidencie svojich psov. Každý chovateľ predovšetkým musí nechať registrovať svoje chovateľské zariadenie na územne príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (RVPS). Na registráciu je potrebné vyplniť tlačivo, ktoré je tu k dispozíciiŽIADOSŤ o registráciu/zrušenie registrácie prevádzky alebo chovu pre spoločenské zvieratá

Šablóna
ŽIADOSŤ o registráciu chovu pre spoločenské zvieratá

Šablóna
OHLÁSENIE začatia činnosti chovného zariadenia pre spoločenské zvieratá

odkaz s adresami na ZOZNAM RVPS

postup:
1/

Žiadosť o registráciu chovu pre spoločenské zvieratá vyplňte, podpíšte a odošlite, či zaneste osobne na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu vo svojom okrese.
2/

Poverený veterinár vás bude kontaktovať a dohodne si s vami termín pre kontrolu vášho chovného zariadenia, či spĺňa nariadenia vyhlášky.
3/

O kontrole chovného zariadenia bude vystavený úradný záznam, vrátane fotodokumentácie, ktorý vám poverený veterinár dá podpísať pre váš súhlas.
4/

Na základe tejto kontroly bude RVPS vystavené  rozhodnutie, ktoré vám príde poštou. Prevzatím rozhodnutia nadobúda  právoplatnosť a to pôjde na ŠVPS SR, ktorá vám pridelí číslo


Usmernenie SKJ Znenie vyhlášky 283 s komentármi SKJ

...............................

V chove budeme musieť viesť nezameniteľnú evidenciu. Nezameniteľným sa rozumie evidencia, v ktorej budú jednotlivé zápisy na seba súvisle nadväzovať. Podľa vyjadrení spoluautorov Vyhlášky evidenciu bude možné viesť elektronickou alebo písomnou (papierovou) formou.
V prípade papierovej formy by mal stačiť aj obyčajný zošit, v ktorom sú vedené záznamy o jednotlivých psoch a úkonoch. Doporučujeme formu evidencie odkonzultovať s kompetentnými pracovníkmi RVPS.


Evidencia musí obsahovať:

a/ poradové číslo záznamu
b/ dátum prijatia zvieraťa a spôsob jeho nadobudnutia
c/ dátum narodenia zvieraťa, ak sa zviera narodilo v chovnom zariadení,
d/ identifikáciu zvieraťa podľa § 1 ods. 3 písm. g),
e/ vykonané preventívne úkony veterinárneho lekára,
f/ dátum a dôvod usmrtenia zvieraťa
g/ dátum úhynu zvieraťa,
h dátum a dôvod odsunu zvieraťa
i/ potvrdenie skutočností a úkonov uvedených v písmenách e) a f) podpisom a odtlačkom pečiatky veterinárneho lekára.

V § 4 sú uvedené osobitné požiadavky na ochranu psov a ich chovné zariadenia. V Prílohe č. 4 sú uvedené minimálne požiadavky na voľnú plochu kotercov pre psov.

Text Vyhlášky a prílohy sú na: https://www.slov-lex.sk/.../283/ZZ_2020_283_20201015.pdf


Registrovaný názov chovu psov (Nahrádza doterajší “Chránený názov chovateľskej stanice”)

Chovateľ môže mať iba jeden registrovaný názov chovu psov, platí doživotne, je nemenný a podlieha dedičskému konaniu. Vybavovanie registrovaného názvu chovu psov trvá asi 4-8 mesiacov. Žiadosť o registráciu názvu chovu sa predkladá na sekretariát príslušnej členskej organizácieSKJ , pre plemená Cavalier a King Charles španiel na adresu SPZ SLOVENSKÝ POĽOVNÍCKY ZVÄZ Štefánikova 10, 811 05 Bratislava


Žiadosť o chránenie registrovaného názvu chovu
Poplatok za vybavenie názvu chov. stanice je 40 EUR. Registrovaný názov chovu psov môže mať iba osoba staršia ako 18 rokov.


http://skj.sk/documents/chovatelske_stanice_smernica_2021.pdf

Smernica nadobúda účinnosť 1.2.2021.

UPOZORŇUJEME CHOVATEĽOV, ŽE AK MAJÚ REGISTROVANÝ CHRÁNENÝ NÁZOV CHOVATEĽSKEJ STANICE,
NEMUSIA SI VYBAVOVAŤ CHRÁNENIE REGISTROVANÉHO NÁZVU CHOVU! JE TO TO ISTÉ, LEN INAK POMENOVANÉ.
 


1.miesto TOP cavalierka sučka


1.miesto TOP cavalier pes

TOP cavalier pes vo farbe Ruby - Klement Red Chilli koliba - 250 bodov
TOP cavalier sučka vo farbe Black and tan - Bubble Caressema - 71 bodov
TOP cavalier sučka vo farbe Blenheim - All My Love Scarlett team - 241 bodov
TOP cavalier sučka vo farbe Tricolor -Lyumate Sando Romanovs Plessis Noblesse - 256 bodov

prehľadná tabuľka


PSY Majiteľ Body SUČKY Majiteľ Body
Klement Red Chilli koliba /RU/ Z.Pötheová 250 Lyumate Sando Romanovs Plessis Noblesse /TR/ A.Bobríková 256
Night Fever Vanmar Majesty /TR/ I.Mikulášová 212 All My Love Scarlett team /BH/ M.Predná 241
Elton Zlatá kométa /BH/ J. Šilhár 159 Misia K Fiamma /TR/ S. Klátiková 162
Avantastic Firi Biely démon /BH/ I.Mikulášová 135 Sanctuary of Love Scarlett Team /BH/ M.Predná 102
Odin Geri Santa Gwellian /TR/ K.Štefánková 121 Naomi Noblesse Vanmar Majesty /TR/ P.Lackovičová 89
Bengal Firi Biely Démon /RU/ I.Mikulášová 114 A Little Secret Scarlett Team /BH/ M.Predná 86
Elcris Firi Biely Démon /RU/ I.Mikulášová 83 Bubble Caressema /BT/ V.Gundášová 71
Russmic Ready Teddy /BH/ I.Mikulášová 71 Dayanita Snukraina /TR/ Ľ. Jankovičová 65
Tomis Tri Biely démon /TR/ I.Mikulášová 64 Pocahontas Chilli Koliba /BT/ Ľ. Jankovičová 61
Liane's Braveheart /BH/ J. Šilhár 42 Arnielle Tini Biely démon /BH/ P.Lackovičová 58
Mistral Lemna Minor /TR/ V.Stloukalová 41 Oxinia Tri Biely démon /BT/ I.Mikulášová 43
Nexwill Twe Biely démon /BT/ I.Mikulášová 22 Polyanna Magnolia PassCo /RU/ K.Domaníková 22
Zľavnenie podmienok pre priznanie titulu CIB
Dočasné zľavnenie podmienok pre priznanie titulu CIB z dôvodu Covid 19
pre priznanie titulu sú potrebné:
– 4 čakateľstvá / tituly CACIB udelené na výstavách konaných v termíne medzi 1. januárom 2020 a 30. júnom 2021
– 2 rôzne krajiny
– 3 rozliční rozhodcovia
– 1 rok a 1 deň medzi prvým a posledným čakateľstvom / titulom CACIB


Vážení členovia klubu, chovatelia a majitelia psov

Od 15.10.2020 vstúpila do platnosti nová Vyhláška MPRV SR č. 283/2020 o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá (pôvodná vyhláška č. 123/2008).

úplné znenie vyhlášky vrátane dokumentov príloh pre tlač:
283 V Y H L Á Š K A
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
zo 6. októbra 2020
o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvierat:Pre chovateľov psov prináša množstvo noviniek, stanovuje rozsiahlejšie požiadavky na chovné zariadenia a upravuje priestorové požiadavky na chov psov.
Inšpektori regionálnej veterinárnej a potravinovej správy sa tak pri kontrolách, najmä množiteľov, budú môcť oprieť o nové ustanovenia právnych predpisov a budú mať viac možností nezodpovedných chovateľov riešiť.


Kopírované od Daniela Hrežíka
/zamestnanec Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR/


POZOR !!! Chovateľom a majiteľom všetkých spoločenských zvierat pribudlo od 15.10.2020 viacero povinností.
Nás ostatných chovateľov sa však týka skôr tá ďalšia časť vyhlášky

PRE CHOVATEĽOV PSOV (a samozrejme aj iných spoločenských zvierat), účinnosť vyhlášky prináša VIACERO POVINNOSTÍ a to hlavne v nadväznosti na ďalšiu legislatívu, ktorá bola v platnosti už dávnejšie (napr. zákon o veterinárnej starostlivosti č. 39/2007, či Nariadenie vlády č. 313/2003 o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, obchode s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín.

Skúsim tieto povinnosti zhrnúť tak, ako si ich vykladám ja osobne (nejde o výklad súdu ani právnika, kto sa s ním nezhoduje, ten nech ho prosím ignoruje.

1/ CHOVATEĽ a DRŽITEĽ PSOV má podľa zákona o veterinárnej starostlivosti povinnosť na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (RVPS) OHLÁSIŤ začatie , prerušenie a skončenie svojej činnosti (CHOV alebo DRŽBA spoločenských zvierat). Vykonať tak môže prostredníctvom tlačiva, ktoré je súčasťou vyhlášky.

Poznámka č. 1: Nie je stanovené, do akého časového rámca od nadobudnutia zvieraťa, resp. kedy sa osoba stáva chovateľom. Ideálne preto asi dňom, kedy sa stáva držiteľom. V preklade, ak si zaobstaráte psíka (je jedno či s PP, bez PP, na aký účel...) dajte o tom vedieť miestne príslušnej RVPS. Čo ale v prípade, ak sa niekto stane držiteľom spoločenského zvieraťa dočasne – napr. postráži mačku počas dovolenky?
Poznámka č. 2: Nezabúdajme ! Psíka je potrebné prostredníctvom veterinárneho lekára zaregistrovať do centrálneho registra spoločenských zvierat (CRSZ), ohlásiť držbu psa/psov na RVPS a netreba zabudnúť prihlásiť psa na obec.


2/ CHOVATEĽ musí požiadať RVPS aj o REGISTRÁCIU CHOVNÉHO ZARIADENIA.

Poznámka č. 3: Vzťahuje sa to na chovateľa v prípade, pokiaľ sa zaoberá aj predmetom obchodu v rámci členských krajín a mimo nich – teda šteniatka predáva alebo daruje do zahraničia. Legislatíva je však v tomto prípade pre mňa osobne mimoriadne zauzlená a pri pohľade na Nariadenie EP č. 2016/429 evokuje povinnosť registrácie všetkých chovov v ktorých sa produkuje ďalšie potomstvo.


3/ CHOVATEĽ musí VIESŤ ZÁZNAMY o zvieratách a UCHOVÁVA ICH NAJMENEJ TRI ROKY. Táto povinnosť sa vzťahuje na všetkých chovateľov, „okrem chovu alebo držby spoločenského zvieraťa na nekomerčný účel“.


Poznámka č. 4: V tomto prípade sa mi nepodarilo dohľadať definíciu komerčného/nekomerčného účelu. Pokiaľ sa pozrieme na definíciu komerčného a nekomerčného presunu zvierat v nariadení EP, ku komerčnej činnosti dochádza pri zmene vlastníka zvieraťa. Nikde nie je definícia chovu ako podnikania, či sa jedná o predaj, alebo darovanie.
Poznámka č. 5: Tu pre skutočných chovateľov psov nastáva jeden formálny problém. Podľa chovateľského poriadku Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ) „Komerčným obchodníkom so psami a komerčným chovateľom psov sa chov v rámci Slovenskej kynologickej jednoty nepovoľuje.“. Samozrejme, chovateľský poriadok SKJ nie je právny predpis. Absentujúca definícia vo vyhláške však spôsobuje môjmu svedomiu chovateľa mierne vrásky. Pravidlá SKJ rešpektujem, podporujem a chcem ich dodržiavať.


4/ Záznamy sa vedú spôsobom vylučujúcim odstránenie údajov alebo zmenu v zaznamenaných údajoch bez možnosti zistenia dôvodu zmeny a obsahujú:

a) poradové číslo záznamu,
b) dátum prijatia zvieraťa a spôsob jeho nadobudnutia,
c) dátum narodenia alebo vyliahnutia zvieraťa, ak sa zviera narodilo alebo vyliahlo v chovnom zariadení,
d) identifikáciu zvieraťa,
e) vykonané preventívne úkony veterinárneho lekára,
f) dátum a dôvod usmrtenia zvieraťa,
g) dátum úhynu zvieraťa,
h) dátum a dôvod odsunu zvieraťa,
i) potvrdenie skutočností a úkonov uvedených v písmenách e) a f) podpisom a odtlačkom pečiatky veterinárneho lekára.


Poznámka č. 6: V tomto prípade by bolo podľa mojich predstáv asi ideálnou voľbou zvoliť nejakú oficiálnu „knihu“ s číslovaním strán, ktorá neumožní vloženie listu.
Poznámka č. 7: Nezabudnite si túto „knihu“ nosiť so sebou k veterinárovi, aby Vám okrem pet passu a zaevidovania vakcíny na besnotu dal pečiatku aj sem, v súlade s písmenom e) a i).
Poznámka č. 8: V prípade úhynu zvieraťa radšej bezodkladne zapíšte udalosť do tejto „knihy“.
Poznámka č. 9: Možno by tieto záznamy mohol nahradiť pas spoločenského zvieraťa – „pet pass“. Ten sa však vydáva len pre vybrané druhy spoločenských zvierat (pes, mačka, fretka). Nevieme v ňom v podstate evidovať poradové číslo záznamu, dátum prijatia zvieraťa a spôsob jeho nadobudnutia, dátum úhynu, či dátum a dôvod odsunu. Aj keby sme to čisto teoreticky mohli dopísať na konci pasu – papier znesie. Po odsune zvieraťa s ním však odchádza aj pas a teda uchovávať tieto údaje by nebolo úplne možné, iba ak kópiu. Tu však akosi absentuje nadväznosť údajov a napĺňanie spôsobu ich vedenia. Improvizovať by sa však dalo, len je otázne, či by to bolo akceptované. Ak by vo vyhláške neboli niektoré, z pohľadu ochrany a zdravia zvierat, zbytočné požiadavky, tak by takýto doklad mohol byť adekvátnou náhradou preukázania dôležitých údajov, ako napríklad vlastníctvo k identifikovanému zvieraťu (aj keď na to by v prípade psov znova postačil CRSZ, kde tieto údaje sú), alebo povinná vakcinácia na besnotu.

Ak to zhrniem, poctivá chovateľská stanica na Slovensku podliehajúca organizovanej kynológií, ktorej kvality presahujú hranice nášho územia nesmie zabudnúť: mať každého psa registrovaného v CRSZ, nahláseného na obec a činnosť držby a chovu psov na RVPS. Rovnako nezabúdajte viesť o každom psovi záznamy v „knihe“, zaznamenávajte aj preventívne veterinárne úkony a noste ju k veterinárovi na pečiatky, prostredníctvom veterinárneho lekára vybrané záznamy nezabúdajte evidovať aj v CRSZ a samozrejme aj v dokladoch psa (napr. pet pass). Okrem zaregistrovania chovateľskej stanice v SKJ – FCI, nezabudnite o registráciu chovného zariadenia požiadať aj na RVPS SR. Nezabúdajte na pripúšťacie povolenie, nahlásiť poradcovi chovu vrh a vrh následne na plemennú knihu zaregistrovať, vybaviť papiere, pasy a všetko okolo toho. Ak šteniatko cestuje do zahraničia, nezabudnite na splnenie ďalších požiadaviek na nekomerčný presun zvieraťa (nebudem rozpisovať, koľko papierov a potvrdení obnášal prevoz šteniatka do Juhoafrickej republiky, či Austrálie). Nezabudnite všetky tieto údaje viesť aj v „knihe“. Šteniatka začipovať a zaregistrovať na svoje meno. Po zmene vlastníka údaje prehlásiť prostredníctvom veterinárneho lekára - preukázať sa musíte aj občianskym preukazom. Nezabudnúť zaplatiť daň za psa a daň v prípade bočného príjmu, takže nezabúdajte na daňové priznanie. K šteniatkam teda treba aj kúpno-predajne zmluvy a u poctivejšieho chovateľa snáď aj „chovateľská zmluva“. Evidenciu šteniat a zmien ich majiteľov udržiavajte požadovaný počet rokov. Vaše chovné zariadenie musí spĺňať miery a požiadavky. Nezabúdajme na povinnú vakcináciu proti besnote do veku 3 mesiacov, ako aj ostatné vakcinácie, a ošetrenia proti vnútorným a vonkajším parazitom, ktoré sú pre psa dôležite. Požiadavky na jedinca pre zaradenie do chovu sú snáď samozrejmosťou, výstavy, skúšky, zdravotné vyšetrenia... (dúfam, že nie ste aj poľovníci a nechováte poľovne upotrebiteľných psov a nie ste držitelia zbrane...). Nezabúdajme sa registrovať do všetkých systémov na výstavy a skúšky a poslať prihlášku do klubu. A nebodaj zmeníte nejaký kontaktná údaj, adresu, či priezvisko. Občiansky preukaz a vodičák bude Vaša najmenšia starosť. Počkať, kedy bude čas sa o tých psov starať a užívať si ich spoločnosť?
Tak hádam už len záver môjho zamyslenia.

Získali sme viacero nových povinností, ktoré bude prácne v hobby chovoch spĺňať. Vyhláška je však už účinná, preto nám ostáva sa s požiadavkami zmieriť a napĺňať ich. Nejde však o niečo nemožné, bude si to vyžadovať trošku byrokracie. Ako znie jeden citát „Ktorý kôň najlepšie ťahá, toho najviac bijú“ a jeden môj známy často vravieval, pes je koňom chudobných, tak to je asi dôvod prečo množstvo požiadaviek na chovateľov spoločenských zvierat dosiahlo požiadavky kladené na komerčné chovy hospodárskych zvierat. Znova už dnes poctivý chovateľ, ktorý má chovateľskú stanicu, ktorý má psov čipovaných, registrovaných, ktorý spĺňa všetky doterajšie podmienky, dostal ďalšie papiere na starosť. Mierne sa obávam, či sa množitelia bezpapierakov dokonca nepotešia, že ich poctivá konkurencia v podobe organizovaných kynológov bude opäť len viac znechutená činnosť šľachtenia plemien vykonávať a pre nich sa vytvorí nový priestor s fenoménom „registrovaných chovateľov“.

Priatelia kynológovia, držme sa! Kynológií zdar!Členský poplatok za rok 2021

Pripomíname všetkým členom klubu, aby nezabudli uhradiť členský poplatok do 28.2.2021 .

Milí členovia Slovenského Cavalier a King Charles španiel Klubu. Do 28.2. 2021 je potrebné uhradiť členský poplatok.
Kto neuhradí poplatok do stanoveného termínu, bude musieť znovu požiadať o členstvo v klube a uhrádzať poplatok ako nový člen.

Členský príspevok môžete uhradiť bankovým prevodom na účet klubu v Slovenskej sporiteľni,
Názov účtu : Slovenský Cavalier a King Charles Spaniel Klub Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT code: GIBASKBX

IBAN: SK9609000000000011467458 BIC: GIBASKBX

Poplatky pre členov:
Členský poplatok ( prvočlen ) - 15€ (zápisné: 5€ + členské: 10€)
Členský poplatok ( pokračujúci člen ) - 10€
Členský poplatok ( rodinný príslušník) - 5€

Pri platbe členstva na klubový účet do správy pre príjemcu udajte svoje priezvisko +ČP2021


24.12.2020

CAVALIER KALENDÁR 2021

Vydali sme CAVALIERSKY KALENDÁR 2021
objednať si ho môžete na tejto stránke https://forms.gle/VsuiNYmM7oBQo3QQA
alebo emailom cavalier@edvis.sk
.
1 ks za 10 €, 5 ks po 8 €, 10 a viac kusov po 5 € (+ poštovné)


Výstavný katalóg
Katalóg z Klubovej výstavy so zadávaním titulov CAC SR a Víťaz KV Pezinok, 13. 9. 2020

12.9.2020

Katalóg zo Špeciálnej výstavy so zadávaním titulov CAC SR a Víťaz ŠV Pezinok, 12. 9. 2020

katalógy online PDF formát


Vážení vystavovatelia,
Sme veľmi radi, že sa s Vami budeme môcť stretnúť na našich výstavách (veríme, že do konca týždňa sa epidemiologické opatrenia nezmenia tak, že by sme akciu museli zrušiť).
Vzhľadom na súčasnú situáciu, budú naše tohtoročné výstavy výrazne odlišné od tých, na aké sme boli zvyknutí. Opatrenia, ktoré nás viac či menej obmedzujú už niekoľko mesiacov, bude treba striktne dodržiavať aj na výstave.
S jedným prihláseným psíkom sa na výstave môžu zúčastniť maxi málne dvaja ľudia. Tentokrát, žiaľ, nebude možné, aby sa niekto prišiel na výstavu iba pozrieť – vzhľadom na obmedzenú plochu haly a tým aj počet ľudí, ktorí sa v nej môžu naraz zdržiavať (na jedného človeka musíme dodržať limit 10 m2 plochy haly). Vstup do haly bude možný len s rúškom prekrývajúcim nos i ústa. V hale bude k dispozícii dezinfekcia na dezinfikovanie rúk.
Všetci sme tak trochu veľká cavaliersko-kingovská rodina, ale prosím vás, aby ste tentokrát podávanie rúk a objímanie odložili na dobu, ktorá bude bezpečnejšia (verím, že ešte niekedy taká bude).
V exteriéri samozrejme rúška budete môcť zložiť, ale nezabúdajte na dodržiavanie odstupu minimálne 2 m.
Na výstave nebude klasický príjem psov ale len kontrola veterinárnych preukazov – očkovací preukaz alebo petpass je nutné mať pre každého vystavovaného psíka, samozrejme s platnými očkovaniami.
Katalógové čísla dostanete ako súčasť vstupného listu a treba si ich doma vytlačiť. Budú rozdielne v sobotu a v nedeľu, takže tí, ktorí máte psíkov prihlásených na obidva dni, nezabudnite si vytlačiť čísla na oba dni.
Katalóg bude k dispozícii on-line vo formáte PDF. Katalóg Špeciálnej výstavy sprístupníme v piatok večer, katalóg Klubovej výstavy bude dostupný v sobotu večer.
Strava tentokrát nebude na výstavisku k dispozícii. Rátajte preto s tým, že si občerstvenie budete musieť priniesť so sebou alebo využiť donáškovú službu jedla v rámci Pezinka, či zájsť na obed do reštaurácie v Pezinku. Dúfam, že sa nám podarí zabezpečiť stánok s kávou (Kávičkáreň), ktorý určite poznáte z medzinárodných výstav v Nitre.
Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na stretnutie na našich výstavách.
Za prípravný výbor,

Viera StloukalováPočty prihlásených po II. uzávierke 2.9.2020
V Nedeľu KV 13.9.2020 + 4 jedinci plemeno King Charles ŠpanielPočty prihlásených po I. uzávierke 24.8.2020Ešte stále máte možnosť prihlásiť sa na obe výstavy
II. uzávierka je 2.9.2020
Vzhľadom na pretrvávajúcu neistotu ohľadom možnosti cestovania posudzovateľov z Veľkej Británie sme sa s nimi dohodli, že prídu posudzovať naše výstavy v roku 2021.
Pozvanie posúdiť tohoročné výstavy prijali renomovaní posudzovatelia zo Slovenska - páni Jaroslav Matyáš (Špeciálna výstava, 12. 9. 2020) a Vladimír Javorčík (Klubová výstava. 13. 9. 2020).


spustené prihlasovanie na
CAVALIER & KING DOUBLE CAC SHOW WEEKENDalebo QR kódomPropozície v PDF
KV 2020


3.7.2020
Zápisnica z výročnej členskej schôdze, konanej dňa 27.6.2020 v Kamennom Mlyne pri Lozorne
Kompletné výsledky z letnej Charliády pridané na stránke.


Víťazi výstavy s pani posudzovateľkou Lindou Volárikovou
zľava Víťaz plemena - BOB, Najlepší z opačného pohlavia -BOS, Najlepší z mladých - BOJ, Najlepší veterán - BOV


kompletný fotoalbum y výstavy od E.Stloukala nájdete na FB:
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.566536434036159


Ďakujeme všetkým zúčastneným a prítomným na klubovej akcii Letná Charliáda.
Veríme, že sa vám výstava páčila, trošku sme si vyvetrali hlavy v prírode a opäť mdezi ľuďmi, s ktorými zdieľame rovnakú lásku k naším klubovým plemenám.
Napriek horúcemu počasiu bolo možné sa skryť v chládku stromov, či stanov alebo sa príjemne občerstviť, či najesť sa v reštaurácii.
Ďakujeme za krásne kokardy pre každého prihláseného od rodiny Šilhárovej, parádny výstaný stan zapožičaný z Cvičáku Stupava robil zázemie pre personál kruhu, výstavný výbor opäť prichystal pekné vecné ceny pre víťazných súťažiacich. Poďakovanie tiež patrí pani posudzovateľke Linde Volárikovej, ktorá prijala pozvanie a posúdila našich prihlásených psíkov a sučky.
Krásne klobúčiky, či iné pokrývky hlavy, ktoré ste si priniesli boli pekným spestrením dňa a verím, že domov si nik nepriniesol úpal, ale len pekné zážitky z klubového dňa.
tajomníčka klubu Petra Lackovičová

Aktualizované sú krytia a odchovy

Postupne budeme pridávať na stránku zbonitovaných jedincov.


katalóg v PDF formáte z výstavy
Letná Charliáda
27.6.2020
http://www.edvis.sk/cavalier/katalog-lv-2020.pdfŠtatistika prihlásených Cavalier King Charles španielov na letnú Charliádu 27.6.2020 v Kamennom mlyne.

ŠV 27.6.2020 BT pes BH pes RU pes TR pes BT sučka BH sučka RU sučka TR sučka
tr. mladší dorast   2   1   3 1  
tr. dorastu   2     1 1    
tr.mladých   2 1 3 1 4   1
tr. stredná   1   2   2   1
tr. otvorená           1    
tr. šampiónov   1       1   1
tr. veteránov           1    
tr. čestná                
+ 2 prihlásení King Charles španieli


Pozývame všetkých členov Slovenského Cavalier a King Charles španiel klubu - chovateľov a majiteľov cavalierov a kingov na naše prvé spoločné tohtoročné podujatie.Prihlásiť sa na výstavu a bonitáciu je možné len pomocou formulára na adrese:
https://goo.gl/forms/Yt0SzbewQ8XzyENt1
(pre každého psa treba vyplniť samostatnú prihlášku)


Pre účasť na bonitáciu konanú dňa 27.6. platí výnimka z chovateľského poriadku:
Na bonitácii sa môžu zúčastniť psy a sučky, ktoré dosiahli vek minimálne 12 mesiacov a na výstave so zadávaním CAC získali ocenenie výborný alebo veľmi dobrý.

Pokiaľ sa výstavy so zadávaním CAC pred bonitáciou nezúčastnili, musia sa zučastniť posúdenia na výstave konanej klubom 27.6.2020
Poplatok za bonitáciu sa uhrádza na mieste.

Propozície v PDF
Letná Charliáda
27.6. 2020


30.5.2020
V Trakoviciach sa konala schôdza členov výboru.
Zápisnica je k dispozícii TU.Pozvánka na členskú schôdzu Slovenského Cavalier a King Charles Spaniel klubu 2020
Pozývame Vás na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať

dňa 27.6.2020 o 15.00 hod.

v reštaurácii Kamenný Mlyn
Tešíme sa na stretnutie.

Výbor SCKCHSK

Program:

1 ) Privítanie prítomných a predstavenie
2) Správa o hospodárení
3) Spr áva o členskej základni
4) Správy z chovu
5) Správy z výstav a príprava na r.2020
6) Chovateľský poriadok SK CKCHS – SPZ,Stanovy klubu
7) Voľba výboru klubu
8) Rôzne - diskusia
Vážení priatelia máme tu prvú malú výstavnú CACIB lastovičku
.

Výstava psov OZ pripravuje SUMMER CUP - tri medzinárodné výstavy psov FCI-CACIB v termíne 17.& 18. & 19.07.2020 . Miesto konania výstavisko AGROKOMPLEX v Nitre, vonkajšie priestory v okolí haly “V”. Vzhľadom k súčasnej situácii je ťažké predpokladať najbližší vývoj. V súčasnosti je možné organizovať hromadné podujatie do 100 ľudí. Veríme však, že v priebehu nasledujúcich niekoľkých týždňov bude epidemiologická situácia priaznivá a príde k ďalšiemu uvoľňovaniu. Očakávame uvoľnenie od 500 do 1000 ľudí.

Ak sa výstava uskutoční, bude potrebné dodržiavať aktuálne povinnosti. Výstava bude mať určite mnohé obmedzenia a nebude poskytovať taký komfort a pompéznosť na aký sme zvyknutí. Napriek tomu sme sa rozhodli na základe mnohých otázok ísť do organizovania výstav v takom krátkom čase a ťažko predvídateľnej situácie. Výstavy sú určené skôr pre skalných a dlhoročných vystavovateľov so športovým duchom.3-17.4.2020

Nám prebiehala zábavná akcia na FB skupine Cavalier.sk.
Ďakujeme za zaslanie množstva fotografií do súťaže, milo sme boli prekvapení.
Prihlásilo sa 180 cavalierov a kingov.
Víťazi obrdžia virtuálne kokardy a každý získa certifikát. V reálnom živote víťazom potom odovzdáme certifikáty.
Výhra vo virtuálnej výstave neznamená udelenie titulov v reálnom živote, ide len o zábavu :)
Chceme poďkovať pani rozhodkyni z Veľkej Británie Sue Mangham a tiež organizátorke tejto akcie Natálii Smolenovej, ktoré nám pomohli trošku zabudnúť na ťažké obdobie, ktoré prežívame v čase koronakrízy.
Thank You SUE & Natalia...


Pozývame Vás na prvú virtuálnu výstavu - posudzovať bude pani Sue Mangham z Veľkej Británie, chovateľská stanica Charnavale. Sme veľmi radi, že pani rozhodkyna prijala naše pozvanie.
viac na: https://www.facebook.com/ events/212826289982621/


2.4.2020
Vážení chovatelia!

Náš život sa v ostatných týždňoch neočakávane zmenil a stretávame sa s problémom, s ktorým sa ani najstarší naši obyvatelia ešte nestretli. Vláda prijíma každý deň opatrenia, ktoré menia náš zabehnutý rytmus života. Mimoriadne opatrenia výrazne obmedzujú naše cestovanie, pohyb, styk s ostatnými ľuďmi. V tomto vážnom čase však nestačia iba opatrenia vlády. Pandémia COVID – 19 vyžaduje zodpovedný prístup nás všetkých a našim správaním by sme nemali ohrozovať seba, našich blízkych ale ani ostatných spoluobčanov. Súčasná situácia súvisiaca s pandémiou koronavírusu COVID – 19 však výrazne ovplyvňuje nielen náš každodenný život ale aj naše aktivity týkajúce sa nášho koníčka - kynológie. Nariadenia vlády sa dotkli aj našich akcií. Rušia sa všetky kynologické akcie či už na medzinárodnej, národnej ale i klubovej úrovni.

Prezídium Slovenskej kynologickej jednoty sa zaoberalo touto zložitou situáciou a vyzýva všetkých majiteľov psov, chovateľov aby pri všetkých týchto zmenách nášho života nezabúdali na svojich zverencov. Mali by sme pri všetkých našich plánoch brať do úvahy aj problémy, ktoré môže táto situácia spôsobiť nám, našim štvornohým priateľom, ale aj našim ďalším chovateľským zámerom.

Vyzývame všetkých chovateľov, aby pri plánovaní odchovov brali do úvahy vážnosť súčasnej situácie. Súčasné obmedzenia dopravy a pohybu výrazne obmedzujú možnosti predaja a distribúcie šteniat ale i dospelých psov. Nevieme dokedy tieto opatrenia súvisiace so zabránením šírenia COVID – 19 budú trvať. Nevieme ešte, aké veľké budú ekonomické dopady súčasnej situácie. Berte prosím ohľad na túto situáciu pri plánovaní Vašich chovateľských zámerov. Vyvarujte sa problémov súvisiacich s umiestňovaním šteniat u nových majiteľov a problémov s neumiestnenými šteňatami.

Prezídium SKJ praje všetkým našim členom veľa zdravia a veľa optimizmu v tejto neľahkej situácii. Želáme Vám, aby ste všetky ťažkosti prekonali v plnom zdraví a pohode spolu s Vašimi štvornohými priateľmi.

Prezídium SKJ.


30.3.2020
Dôležité upozornenie:
Klubová výstava Cavalierov a King Charles španiel, ktorú sme pre vás chystali v dátume 9.5.2020 sa konať nebude.
Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa organizátori výstavy rozhodli preložiť
TERMÍN KONANIA
KLUBOVEJ VÝSTAVY
na 13. 9. 2020.


Prosím sledujte aktuálne dianie aj na FB stránke klubu ako aj nariadenia na www.skj.sk

Aktualizovaný zoznam platných členov klubu k 30.3.2020
V najbližších dňoch v poštových schránkach nájdu platní členovia klubu obálky s členskými známkami na rok 2020.
V prípade nejasností píšte tajomníčke klubu na lackovicovapetra@gmail.comAktualizované krytia, odchovy, doplnené šampionáty.

UPOZORNENIE - MVP v Lučenec 16.-17.5.2020
Vážení vystavovatelia, organizátor medzinárodných výstav psov v Lučenci sa pre mimoriadnu situáciu rozhodol výstavu zrušiť.
Prihláseným vystavovateľom budú priebežne automaticky refundované výstavné poplatky
vo výške 100 % najneskôr do konca apríla 2020.

Prezídium Výstava psov OZ, Výstavný výbor Novohraddog 2020Dôležité oznamy
OZNAM SKJ

Vážení vystavovatelia!

V súvislosti so zdravotnou situáciou v SR a osobitne v Bratislave, ako aj s prijatými opatreniami a odporúčaniami vlády SR a samosprávnych orgánov, Prezídium SKJ rozhodlo o preložení výstav Victory show – Šampión šampiónov, Slovenská Elitná výstava šteniat, Slovak Junior & Veteran Trophy a Národná výstava (4.-5. 4. 2020) na iný, doteraz neurčený termín. Termín, ktorý závisí od vývoja zdravotnej situácie v SR ako aj od voľného termínu na výstavisku Incheba, Vám bude dodatočne oznámený.

Vaša prihláška na výstavu aj so zaslanými poplatkami budú platné pre náhradný termín výstavy.

Je nám ľúto, že Vám týmto rozhodnutím spôsobujeme problémy, ale robíme ho s cieľom ochrániť Vaše zdravie ako aj zdravie všetkých vystavovateľov.

Prezídium SKJ


OZNAM SCKCHS SK

Vzhľadom na stav a vývoj šírenia ochorenia koronavírusu COVID-19, na základe vydaných opatrení Krízového štábu SR s vydaným plošným zákazom organizácie akýchkoľvek kultúrnych a spoločenských podujatí sa rada výboru klubu SCKCHS SK rozhodla preložiť termín členskej schôdze z dňa 21.3.2020 na náhradný termín, ktorý vám bude oznámený emailom, tiež na webe www.cavalier.sk alebo FB stránke klubu.


Výboru klubu SCKCHS SKSchôdza zrušená o novom termíne vás budeme informovať


Pozvánka na členskú schôdzu Slovenského Cavalier a King Charles Spaniel klubu 2020
Pozývame Vás na členskú schôdzu, ktorá sa bude konať

dňa 21.3.2020 o 14.00 hod.

v Pezinku Grinave v Grin Rock nonstop, Myslenická 203 vo vinárni.

Grin Rock nonstop sa nachádza na križovatke Myslenickej a Pezinskej, parkovisko aj vstup do podniku sú z Pezinskej ulice.
Tešíme sa na stretnutie.

Výbor SCKCHSK

Program:

1 ) Privítanie prítomných a predstavenie
2) Správa o hospodárení
3) Správa o členskej základni
4) Správy z chovu
5) Správy z výstav a príprava na r.2020
6] Voľby výboru klubu
7) Rôzne - diskusia2.3.2020
Oznámenie FCI o nebezpečenstve epidémie Koronavírusu

Generálny výbor FCI si uvedomuje nebezpečenstvo epidémie Koronavírusu, ktorý je celosvetovou hrozbou a má vážne dôsledky na náš každodenný život. Odporúčame všetkým, ktorí sa zúčastňujú akcií FCI, aby si často umývali ruky dezinfekčnými prostriedkami, ktoré, pokiaľ je to možné, zabezpečia organizačné výbory. Súťažiaci, vystavovatelia a rozhodcovia by se mali vyvarovať potriasania rúk a ďašším obvyklým kontaktom, bez toho, aby to bolo považované za neslušné alebo nepriateľské správanie. FCI tiež doporučuje, aby posudzovatelia sami nekontrolovali zuby psom, ale o predvednie zhryzu požiadali vystavovateľov. FCI dalej nabáda posudzovateľov, aby si častejšie dezinfikovali ruky.FCI neplánuje žiádne plošné nariadenia súvisiace s Koronaírusom, pretože to úplne závisí na lokálnej situácii. FCI však upozorňuje na skutočnosť, že miestne orgány majú právo a zodpovednosť vydávať nariadenia a regulovať verejné podujatia a dianie, kdekoľvek je to potrebné. Aby se predišlo nepríjemnostiam, odporúča FCI kontrolovať aktuálne spravodajské zdroje, riadiť sa vládnym doporučením ohľadom cestovania a pokynmi Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO):
www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public !

v mene Generálného výboru FCI
Dr T. Jakkel
Prezident FCIPridané v ýsledky z 3x MVP NITRADOG 24.-25.-26.1.2020


15.1.2020
PLATBA ČLENSKÝCH POPLATKOV 2020
Vážení členovia klubu a milovníci Cavalier a King Charles španiel,
Dovolím si Vás touto cestou upozorniť, že členské príspevky treba uhradiť do 28.2. 2020 .
Môžete tak spraviť prevodom na účet klubu v Slovenskej sporiteľni
číslo účtu 0011467458/0900.
IBAN: SK9609000000000011467458 BIC: GIBASKBX

Do správy pre príjemcu uvedťe svoje meno a priezvisko.
Ak ste tak už urobili, pokladajte predchádzajúce riadky za bezpredmetné.

Členský príspevok - hradí sa každoročne, najneskôr do 28.2. daného roka vo výške 10, - Euro pre stálych členov.
V prípade, že tento termín nestihnete, treba uhradiť členské zvýšené o zápisné, teda 15 ,- Euro . Nový člen platí 15,- Euro.
Členovia z ČR môžu členský príspevok uhradiť na ktorejkoľvek z výstav, kde bude prítomný niekto z výboru klubu vo výške 10,- Euro.

tajomníčka klubu Petra LackovičováVážení členovia klubu a milovníci plemena Cavalier, ponúkame vám možnosť objednať si nástenný kalendár na rok 2020.náhľad stránok


Kalendár si môžete objednať pomocou tohto formulára https://forms.gle/fUtszYorMfwmZL6H8
Cena za jeden kalendár je 7 € (plus prípadné poštovné 2 €)
24.12.2019Pripomíname, že aj tento rok bude prebiehať súťaž o TOP CAVALIER za výstavnú sezónu 2019,
v prípade, že vaši psíkovia boli v tomto roku na výstavách a chceli by ste, aby sa tejto súťaže zúčastnili,
posielajte prosím výsledky z výstav doložené s posudkami na email nsmolenova@gmail.com , ďakujeme.

22.10.2019
Vážení členovia klubu, milovníci cavalierov, náš klub pre vás opäť chystá vianočné stretnutie a všetkých Vás srdečne pozýva na:


30.11.2019, Kamenný mlyn od 13.00 hod.

S vianočným punčom, tombolou, super náladou, nádhernými vianočnými cavaliermi, výnimočným posudzovateľom a všetkými, ktorí majú záujem stráviť príjemný predvianočný čas.
V úlohe posudzovateľa privítame pani Vieru Stloukalovú.
Podmienkou účasti na akcii je výborná nálada, vianočný motív na oblečení (sveter, šál, čiapka, ponožky, ale aj akákoľvek iná súčasť odevu) a aspoň jeden darček do tomboly.

UPOZORNENIE – na show sa nezadávajú oficiálne tituly podľa výstavného poriadku FCI či SKJ, napriek tomu je otvorená len pre psíkov s preukazom o pôvode.

Účasť v súťažiach nie je limitovaná, t. j. psík môže byť prihlásený do viacerých súťaží .Účastnícky poplatok za jedného psíka je 10 eur a každá súťaž plus 2 eurá.
Show ukončíme spoločnou večerou, vianočným punčom a tombolou cca. od 19.00 hod. Poplatok za večeru je 10 eur na osobu (zahŕňa zemiakový šalát s rybou a punč)

Vzhľadom na predpokladaný neskorší koniec akcie je možné si na Kamennom mlyne objednať ubytovanie:
http://www.kamennymlyn.sk/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=29

PRIHLÁSIŤ SA TREBA DO 25.11.2019!

V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať +421 905 212193

Propozície
Prihláška

Vyplnené prihlášky zašlite na adresu stloukalova@hotmail.com
Poplatky (výstavné aj za objednané večere) uhraďte na účet klubu: IBAN:
SK9609000000000011467458 BIC: GIBASKBX
Výsledky z 3x DANUBE CACIB Bratislava 25.-26.-17.10.2019 nájdete vo výsledkoch z výstav.
Uchovnené jedince na bonitácii konanej počas konania Špeciálnej výstavy - 11ks sú na kartách chovných psov a sučiek.Pridané výsledky zo špeciálnej výstavy 24.9.2019


Objednávka menu na Špeciálnu výstavu 28.9.2019 do Haly RSDC PezinokUzávierka prihlášok
na
Špeciálnu výstavu 2019 Slovenského klubu Cavalier a King Charles Spaniel
(Pezinok, 28. 9. 2019, posudzuje Norman Edwards, UK)
bola predĺžená do 20. 9. 2019. Tešíme sa na vašu účasť.

Počty prihlásených po II.uzávierke.Vážení chovatelia, vystavovatelia, milovníci Cavalier a King Charles španiel, pozývame Vás na jesennú Špeciálnu výstavu pre plemená Cavalier a King Charles španiel,
ktorú sme opäť pre vás pripravili v kynologickej hale RSDC v Pezinku.

Organizátor prijíma prihlášky vyplnené iba cez online formulár alebo prihlášku, ktorá je prílohou propozícií výstavy vo formáte PDF poslanú na adresu cavalier@edvis.sk .

Kompletné propozície, prihláška na výstavu, zvod plemenníkov a bonitáciu vo formáte PDF nájdete na podstránke Klubové výstavy

Obedové menu bude uverejnené v pondelok pred konaním výstavy na Facebook stránke Cavalier.sk ,
kde bude uverejnené info k objednaniu.
Tešíme sa na Vás.

Milí priatelia, milovníci plemena Cavalier a King Charles španiel,
aj tento rok sa môžete tešiť na víkend plný hier, prechádzok a zábavy na našom každoročnom stretnutí členov klubu, majiteľov a milovníkov plemena Cavalier King Charles Spaniel, - Cavalier víkend 2019 . Všetci ste spolu so svojimi psíkmi srdečne vítaní

Prihlasovací formulár : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDRuSPAKLwmMSVMgW72kqKsYWg0N7_Jd2aVVqBy0SQMiUeew/viewform?vc=0&c=0&w=1Pridané výsledky z Medzinárodných výstav 3x CACIB Nitra 7.-8.-9.6.2019.


Pridané výsledky z Medzinárodných výstav 2x CACIB Lučenec 4.-5.5.2019.
Pridané výsledky z Klubovej výstavy konanej 20.4.2019 v Pezinku.


Vystavovateľom a návštevníkom ponúkame možnosť objednania obedového menu na Klubovú výstavu 20.4.2019
s privezením v čase obeda do haly Rose Speedlight Dog Camp Pezinok.

Tešíme sa na Vás.Počty prihlásených na Klubovú výstavu po II.uzávierke:


King Charles španiel: 4 psi, 2 sučky


8.3.2019
/prihlasovanie online spustené/


Kompletné propozície, prihláška na výstavu, zvod plemenníkov a bonitáciu vo formáte PDF nájdete na podstránke Klubové výstavy
Obedové menu bude uverejnené v pondelok pred konaním výstavy na Facebook stránke Cavalier.sk ,
kde bude uverejnené info k objednaniu.
Tešíme sa na Vás.
18.2.2019

Pozvánka na členskú schôdzu Slovenského Cavalier a King Charles Spaniel klubu 2019
Pozývame Vás na členskú schôdzu, ktorá sa bude konať

dňa 30.3.2019 o 15.00 hod.

v Pezinku Grinave v Grin Rock nonstop, Myslenická 203 vo vinárni.

Grin Rock nonstop sa nachádza na križovatke Myslenickej a Pezinskej, parkovisko aj vstup do podniku sú z Pezinskej ulice.
Tešíme sa na stretnutie.

Výbor SCKCHSK

Program:

1 ) Privítanie prítomných a predstavenie
2) Správa o hospodárení
3) Spr áva o členskej základni
4) Správy z chovu
5) Správy z výstav a príprava na r.2019
6) Rôzne - diskusia
5.2.2019
Výsledky z Medzinárodných výstav 3x CACIB NITRADOG Nitra
nájdete vo výsledkoch z výstav


25.1.2019

Upozorňujeme chovateľov na nové tlačivo na Zápis šteniat, nájdete ho v rubrike Dôležité dokumenty.

Chovateľ je povinný poslať prihlášku do 60 dní od narodenia šteniec (vrátane začipovania šteniat) na adresu SPZ!

V prípade krytia zahraničným psom treba priložiť aj čitateľnú obojstrannú kópiu jeho PP!
V prípade, že majiteľ chovnej suky a majiteľ chovateľskej stanice nie sú totožní, priložte k prihláške na zápis šteniat zmluvu o postúpení práva chovu.20.1.2019
PLATBA ČLENSKÝCH POPLATKOV 2019

Vážení členovia klubu a milovníci Cavalier a King Charles španiel,
Dovolím si Vás touto cestou upozorniť, že členské príspevky treba uhradiť do 28.2. 2019.
Môžete tak spraviť prevodom na účet klubu v Slovenskej sporiteľni
číslo účtu 0011467458/0900.
IBAN: SK9609000000000011467458 BIC: GIBASKBX

Do správy pre príjemcu uvedťe svoje meno a priezvisko.
Ak ste tak už urobili, pokladajte predchádzajúce riadky za bezpredmetné.

Členský príspevok - hradí sa každoročne, najneskôr do 28.2. daného roka vo výške 10, - Euro pre stálych členov.
V prípade, že tento termín nestihnete, treba uhradiť členské zvýšené o zápisné, teda 15 ,- Euro. Nový člen paltí 15,- Euro.
Členovia z ČR môžu členský príspevok uhradiť na ktorejkoľvek z výstav, kde bude prítomný niekto z výboru klubu vo výške 10,- Euro.


tajomníčka klubu Petra Lackovičová


Postupne kompletizujeme a dopĺňame na web tabuľky šampiónov.
Nová inzercia, krytia a odchovy.