O plemene
Klub
Akcie klubu
Archív akcíí
Chov
Výstavy
001600950
Archív 2022 Archív 2021 Archív 2020 Archív 2019 Archív 2018 Archív 2017 Archív 2016 Archív 2015-11Novinky

11.11.2021

Na webe nájdete spracované všetky výsledky z tohtoročných výstav, zbonitované jedince,
pridané sú nové krytia a odchovy.
Pripomíname, že aj tento rok prebieha súťaž TOP CAVALIER za výstavnú sezónu 2021!
V prípade, že vaši psíkovia boli na výstavách a chcete sa zapojiť do súťaže,
posielajte výsledky z výstav spolu s posudkami na nsmolenova@gmail.com, do 15.1.2022V prípade, ak ste sa zúčastnili so svojim cavalierom na výstavách, a splnili ste podmienky pre udelenie titulu Klubový šampión,
ktoré sú uvedené na : http://cavalier.sk/index.php?page=Klubovysampion ,
tak neváhajte a pošlite výsledky z výstav a posudky na: nsmolenova@gmail.com
V uplnynulých dňoch sa v Brne konala Svetová výstava psov - WDS 2021
Slovensko reprezentovali 3 naše členky, gratulujeme a ďakujeme sa reprezentáciu.Cavaliere posudzoval Joakim Ohlsson /SE/ a Oľga Dolejšová /CZ/
Svetovú víťazku 2021 pre plemeno CKCHS si domov na Slovensko priviezla Angélique Bobríková.
Gratulujeme a tešíme sa s tebou z krásneho úspechu.Vo výsledkoch z výstav nájdete pridané výsledky
z 3x DUODANUBe Bratislava výstav a výsledky z klubových výstav.


Veríme, že ste si jesenné klubové výstavy užili rovnako dobre, ako tie predchádzajúce.
Opäť ďakujeme obetavému výstavnému teamu, všetkým, čo pomohli, či priložili "ruku k dielu",
aby sa klubové výstavy mohli usporiadať a tiež obom váženým rozhodkyniam, ktoré nám naše cavaliere a kingy posúdili.

Gratulujeme krásnym víťazom a ich majiteľom.


Víťazi Klubovej výstavy - posudzovala MVDr.Ridarčíková Gabriela


Víťazi Špeciálnej výstavy - posudzovala Bc.Šmejkalová KateřinaKatalógy Klubovej a Špeciálnej výstavy si môžeže stiahnuť na týchto linkách:
Klubová výstava - http://www.edvis.sk/cavalier/katalog-kv-2021.pdf
Špeciálna výstava - http://www.edvis.sk/cavalier/katalog-sv-2021.pdf

Kompletný album zo sobotňajších výstav slovenského cavalierskeho klubu:
http://www.edvis.sk/album/2021/2021_09_04_sv_kv/index.html

výsledky na webe uverejníme čoskoro.


Objednávka obedového menu na Klubové výstavy
na 4.9.2021 Hala RSDC Pezinok


Platba za objednané menu bude vyberaná ráno po vašom príchode do haly pri vstupe.
Obedy budú dovezené do kynologickej haly v čase obeda.
Tešíme sa na Vás a prajeme vám dobrú chuť.
Milí vystavovatelia,

vzhľadom na počet prihlásených psov, prehľadnejšiu a jednoduchšiu organizáciu priebehu výstav a hlavne záverečných súťaží,
bude od 9.00 hod. prebiehať posudzovanie Špeciálnej výstavy, posudzovateľka p. Kateřina Šmejkalová
a v poobedňajších hodinách – odhadom od 13.00 hod. posudzovanie Klubovej výstavy, posudzovateľka p. Gabriela Ridarčíková.
Posudzovanie bude aj tentokrát v záujme rýchlejšieho priebehu výstav bez písaných posudkov.
Tešíme sa na stretnutie s vami a veríme v príjemne prežit ý deň.

Výstavný výbor


Štatistiky výstav:Prihlasovanie na Klubovú a Špeciálnu výstavu 2021 len online:Propozície v PDF na KV
4.9. 2021

Propozície v PDF na ŠV
4.9. 2021
3.8.2021
Každú voľnú chvíľku cez prázdniny pre vás pracujeme a spracovávame a pripravujeme organizačne nové akcie klubu.
Oceníme hľadanie sponzorov pre klubové jesenné výstavy 4.9.2021.
Vzhľadom na zložitú COVID situáciu pre posudzovateľov z Anglicka pripravujeme zmenu rozhodcov.

V e-mailoch čoskoro nájdete zápisnicu z členskej schôdze. Do chovných psov a sučiek sú pridané kompletne všetky zbonitované jedince /29/.


Informácia pre Klubové výstavy v ČR v Kutnej Hore 14.-15.8.2021
Vážení priatelia, členovia SK CKCHS klubu. V prípade prihlásenia na Klubové výstavy v Kutnej Hore ČR v dňoch 14.-15.8. 2021 poriadané Cavalier King Charles Spaniel - klub Čech, Moravy a Slezska je možné zaplatiť štartovné na výstave v hotovosti.
Preferovaný a jediný spôsob prihlásenia na výstavy je on-line na webových stránkách https://www.cavalierclub.cz/ kde nájdete všetky informácie.Milí členovia klubu, vážení náštevníci a hostia , 26.6.2021 sme pre Vás usporiadali Letnú Charliádu.
Na výstave bolo posúdených 42 jedincov, v poobedných hodinách absolvovalo bonitáciu 26 jedincov.
Po bonitácii nasledovala členská schôdza, zápisnica bude k dispozícii do 2 týždňov od konania schôdze.
Na stránke sú vo výsledkoch z výstav pridané výsledky z Letnej Charliády a postupne budú pridávaní aj odbonitovaní psy a sučky.
Aktualizovaný je kalendár výstav.


26.6.2021

Dôležité informácie k účasti na LETNEJ CHARLIÁDE
Vzhľadom na platné protipandemické opatrenia sa pripravte na mierne zmenený priebeh výstavy.
Podľa platného Covid-automatu a podľa informácii z UVZ v Senici je potrebné, aby účastníci akcie mali negatívny výsledok PCR alebo Lamb testu, prípadne antigénového testu nie starší ako 24 hodín.
Výnimka platí pre účastníkov, ktorí už stihli absolvovať očkovanie a to buď 2 týždne po vakcinácii 2. dávkou mRNA vakcíny alebo minimálne 4 týždne po vakcinácii 1. dávkou vektorovej vakcíny.
Nezabudnite mať pri sebe potvrdenie o absolovanom teste, resp. vakcinácii.

Súčasťou protipandemických opatrení je aj nariadenie pre organizátora akcie viesť zoznam účastníkov s telefonickým a e-mailovým kontaktom. Bude na príjme a budete sa môcť do neho zapísať. Bez udania vašich kontaktných údajov, žiaľ, nebude možné, aby ste sa akcie zúčastnili. Dva týždne po akcii je povinnosťou organizátora zoznam zničiť.

Na výstave bude k dispozícii občerstvenie.

Posudzovanie bude prebiehať v rúškach, tak si prosím nezabudnite zobrať so sebou.

A nezabudnite na KLOBÚK!

Tešíme sa na Vás už túto sobotu.
Váš výstavný výbor
prihlasovanie na Letnú Charliádu 2021


Propozície v PDF
Letná Charliáda
26.6. 2021


30.3.2021
V nasledujúcich dňoch nájdu platní členovia klubu na rok 2021 vo svojich poštových schránkach obálky s členskými známkami 2021.Vážení členovia klubu,
členská schôdza, ktorá bola naplánovaná na sobotu 27.3.2021 sa vzhľadom na aktuálne epidemiologické opatrenia prekladá na nový termín.
Ak nám to situácia dovolí, bude sa členská schôdza konať 26.6.2021 po letnej Charliáde.Dôležité upozornenie!!!

Jarná klubová výstava sa prekladá na 4.9.2021
SKJ podobne ako minulý rok umožňuje organizovať 2 výstavy organizované klubom v jeden deň. Podmienkou sú 2 rozhodcovia, ktorí ich budú posudzovať. Vedenie klubu sa dohodlo na preložení jarnej klubovej výstavy na jesenný termín 4.9.2021
V tento deň sa bude konať Klubová a Špeciálna výstava paralelne v dvoch kruhoch.
Klubovú výstavu bude posudzovať pani Andrea Sedgbeer GB
Špeciálnu výstavu bude posudzovať pani
Pauline Sidgwick GB


Vážení členovia klubu, ku dňu 28.2.2021 bol aktualizovaný zoznam platných členov klubu.
Tí čo platbu nestihli, tak môžu urobiť na klubový účet na aktuálny rok platbou 15,- Eur.

Inzercia/propagácia CHS v e-Ročenke 2020

Chystáme pre vás vydanie e-Ročenky 2020, v prípade záujmu, môžete
posielať reklamy svojich chovateľských staníc do 15.3. Cena reklamy je 5 euro na stranu.
posielajte na: stloukalova@hotmail.comVyhláška ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR č. 283/2020.

Upozorňujeme, že 15.10.2020 začala platiť Vyhláška ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR č. 283/2020. Celá vyhláška je zameraná hlavne na ochranu spoločenských zvierat, teda aj psov.
Znenie paragrafov 2, 3 a 4 sa vzťahuje aj na chovateľov psov, ktorí sú organizovaní v SKJ, SPZ a teda aj v našom klube. Na všetkých chovateľov budú kladené vyššie nároky predovšetkým v oblasti administratívy a evidencie svojich psov. Každý chovateľ predovšetkým musí nechať registrovať svoje chovateľské zariadenie na územne príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (RVPS). Na registráciu je potrebné vyplniť tlačivo, ktoré je tu k dispozíciiŽIADOSŤ o registráciu/zrušenie registrácie prevádzky alebo chovu pre spoločenské zvieratá

Šablóna
ŽIADOSŤ o registráciu chovu pre spoločenské zvieratá

Šablóna
OHLÁSENIE začatia činnosti chovného zariadenia pre spoločenské zvieratá


odkaz s adresami na ZOZNAM RVPS

postup:

1/

Žiadosť o registráciu chovu pre spoločenské zvieratá vyplňte, podpíšte a odošlite, či zaneste osobne na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu vo svojom okrese.
2/

Poverený veterinár vás bude kontaktovať a dohodne si s vami termín pre kontrolu vášho chovného zariadenia, či spĺňa nariadenia vyhlášky.
3/

O kontrole chovného zariadenia bude vystavený úradný záznam, vrátane fotodokumentácie, ktorý vám poverený veterinár dá podpísať pre váš súhlas.
4/

Na základe tejto kontroly bude RVPS vystavené  rozhodnutie, ktoré vám príde poštou. Prevzatím rozhodnutia nadobúda  právoplatnosť a to pôjde na ŠVPS SR, ktorá vám pridelí čísloUsmernenie SKJ Znenie vyhlášky 283 s komentármi SKJ

...............................

V chove budeme musieť viesť nezameniteľnú evidenciu. Nezameniteľným sa rozumie evidencia, v ktorej budú jednotlivé zápisy na seba súvisle nadväzovať. Podľa vyjadrení spoluautorov Vyhlášky evidenciu bude možné viesť elektronickou alebo písomnou (papierovou) formou.
V prípade papierovej formy by mal stačiť aj obyčajný zošit, v ktorom sú vedené záznamy o jednotlivých psoch a úkonoch. Doporučujeme formu evidencie odkonzultovať s kompetentnými pracovníkmi RVPS.


Evidencia musí obsahovať:

a/ poradové číslo záznamu
b/ dátum prijatia zvieraťa a spôsob jeho nadobudnutia
c/ dátum narodenia zvieraťa, ak sa zviera narodilo v chovnom zariadení,
d/ identifikáciu zvieraťa podľa § 1 ods. 3 písm. g),
e/ vykonané preventívne úkony veterinárneho lekára,
f/ dátum a dôvod usmrtenia zvieraťa
g/ dátum úhynu zvieraťa,
h dátum a dôvod odsunu zvieraťa
i/ potvrdenie skutočností a úkonov uvedených v písmenách e) a f) podpisom a odtlačkom pečiatky veterinárneho lekára.

V § 4 sú uvedené osobitné požiadavky na ochranu psov a ich chovné zariadenia. V Prílohe č. 4 sú uvedené minimálne požiadavky na voľnú plochu kotercov pre psov.

Text Vyhlášky a prílohy sú na: https://www.slov-lex.sk/.../283/ZZ_2020_283_20201015.pdf


Registrovaný názov chovu psov (Nahrádza doterajší “Chránený názov chovateľskej stanice”)

Chovateľ môže mať iba jeden registrovaný názov chovu psov, platí doživotne, je nemenný a podlieha dedičskému konaniu. Vybavovanie registrovaného názvu chovu psov trvá asi 4-8 mesiacov. Žiadosť o registráciu názvu chovu sa predkladá na sekretariát príslušnej členskej organizácieSKJ , pre plemená Cavalier a King Charles španiel na adresu SPZ SLOVENSKÝ POĽOVNÍCKY ZVÄZ Štefánikova 10, 811 05 Bratislava


Žiadosť o chránenie registrovaného názvu chovu
Poplatok za vybavenie názvu chov. stanice je 40 EUR. Registrovaný názov chovu psov môže mať iba osoba staršia ako 18 rokov.


http://skj.sk/documents/chovatelske_stanice_smernica_2021.pdf

Smernica nadobúda účinnosť 1.2.2021.

UPOZORŇUJEME CHOVATEĽOV, ŽE AK MAJÚ REGISTROVANÝ CHRÁNENÝ NÁZOV CHOVATEĽSKEJ STANICE,
NEMUSIA SI VYBAVOVAŤ CHRÁNENIE REGISTROVANÉHO NÁZVU CHOVU! JE TO TO ISTÉ, LEN INAK POMENOVANÉ.
 


1.miesto TOP cavalierka sučka


1.miesto TOP cavalier pes

TOP cavalier pes vo farbe Ruby - Klement Red Chilli koliba - 250 bodov
TOP cavalier sučka vo farbe Black and tan - Bubble Caressema - 71 bodov
TOP cavalier sučka vo farbe Blenheim - All My Love Scarlett team - 241 bodov
TOP cavalier sučka vo farbe Tricolor -Lyumate Sando Romanovs Plessis Noblesse - 256 bodov

prehľadná tabuľka


PSY Majiteľ Body SUČKY Majiteľ Body
Klement Red Chilli koliba /RU/ Z.Pötheová 250 Lyumate Sando Romanovs Plessis Noblesse /TR/ A.Bobríková 256
Night Fever Vanmar Majesty /TR/ I.Mikulášová 212 All My Love Scarlett team /BH/ M.Predná 241
Elton Zlatá kométa /BH/ J. Šilhár 159 Misia K Fiamma /TR/ S. Klátiková 162
Avantastic Firi Biely démon /BH/ I.Mikulášová 135 Sanctuary of Love Scarlett Team /BH/ M.Predná 102
Odin Geri Santa Gwellian /TR/ K.Štefánková 121 Naomi Noblesse Vanmar Majesty /TR/ P.Lackovičová 89
Bengal Firi Biely Démon /RU/ I.Mikulášová 114 A Little Secret Scarlett Team /BH/ M.Predná 86
Elcris Firi Biely Démon /RU/ I.Mikulášová 83 Bubble Caressema /BT/ V.Gundášová 71
Russmic Ready Teddy /BH/ I.Mikulášová 71 Dayanita Snukraina /TR/ Ľ. Jankovičová 65
Tomis Tri Biely démon /TR/ I.Mikulášová 64 Pocahontas Chilli Koliba /BT/ Ľ. Jankovičová 61
Liane's Braveheart /BH/ J. Šilhár 42 Arnielle Tini Biely démon /BH/ P.Lackovičová 58
Mistral Lemna Minor /TR/ V.Stloukalová 41 Oxinia Tri Biely démon /BT/ I.Mikulášová 43
Nexwill Twe Biely démon /BT/ I.Mikulášová 22 Polyanna Magnolia PassCo /RU/ K.Domaníková 22

Zľavnenie podmienok pre priznanie titulu CIB
Dočasné zľavnenie podmienok pre priznanie titulu CIB z dôvodu Covid 19
pre priznanie titulu sú potrebné:
– 4 čakateľstvá / tituly CACIB udelené na výstavách konaných v termíne medzi 1. januárom 2020 a 30. júnom 2021
– 2 rôzne krajiny
– 3 rozliční rozhodcovia
– 1 rok a 1 deň medzi prvým a posledným čakateľstvom / titulom CACIB


Vážení členovia klubu, chovatelia a majitelia psov

Od 15.10.2020 vstúpila do platnosti nová Vyhláška MPRV SR č. 283/2020 o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá (pôvodná vyhláška č. 123/2008).

úplné znenie vyhlášky vrátane dokumentov príloh pre tlač:
283 V Y H L Á Š K A
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
zo 6. októbra 2020
o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvierat:Pre chovateľov psov prináša množstvo noviniek, stanovuje rozsiahlejšie požiadavky na chovné zariadenia a upravuje priestorové požiadavky na chov psov.
Inšpektori regionálnej veterinárnej a potravinovej správy sa tak pri kontrolách, najmä množiteľov, budú môcť oprieť o nové ustanovenia právnych predpisov a budú mať viac možností nezodpovedných chovateľov riešiť.


Kopírované od Daniela Hrežíka
/zamestnanec Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR/


POZOR !!! Chovateľom a majiteľom všetkých spoločenských zvierat pribudlo od 15.10.2020 viacero povinností.
Nás ostatných chovateľov sa však týka skôr tá ďalšia časť vyhlášky

PRE CHOVATEĽOV PSOV (a samozrejme aj iných spoločenských zvierat), účinnosť vyhlášky prináša VIACERO POVINNOSTÍ a to hlavne v nadväznosti na ďalšiu legislatívu, ktorá bola v platnosti už dávnejšie (napr. zákon o veterinárnej starostlivosti č. 39/2007, či Nariadenie vlády č. 313/2003 o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní, obchode s členskými štátmi a dovoze zvierat, spermy, oocytov a embryí z tretích krajín.

Skúsim tieto povinnosti zhrnúť tak, ako si ich vykladám ja osobne (nejde o výklad súdu ani právnika, kto sa s ním nezhoduje, ten nech ho prosím ignoruje.

1/ CHOVATEĽ a DRŽITEĽ PSOV má podľa zákona o veterinárnej starostlivosti povinnosť na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (RVPS) OHLÁSIŤ začatie , prerušenie a skončenie svojej činnosti (CHOV alebo DRŽBA spoločenských zvierat). Vykonať tak môže prostredníctvom tlačiva, ktoré je súčasťou vyhlášky.

Poznámka č. 1: Nie je stanovené, do akého časového rámca od nadobudnutia zvieraťa, resp. kedy sa osoba stáva chovateľom. Ideálne preto asi dňom, kedy sa stáva držiteľom. V preklade, ak si zaobstaráte psíka (je jedno či s PP, bez PP, na aký účel...) dajte o tom vedieť miestne príslušnej RVPS. Čo ale v prípade, ak sa niekto stane držiteľom spoločenského zvieraťa dočasne – napr. postráži mačku počas dovolenky?
Poznámka č. 2: Nezabúdajme ! Psíka je potrebné prostredníctvom veterinárneho lekára zaregistrovať do centrálneho registra spoločenských zvierat (CRSZ), ohlásiť držbu psa/psov na RVPS a netreba zabudnúť prihlásiť psa na obec.


2/ CHOVATEĽ musí požiadať RVPS aj o REGISTRÁCIU CHOVNÉHO ZARIADENIA.

Poznámka č. 3: Vzťahuje sa to na chovateľa v prípade, pokiaľ sa zaoberá aj predmetom obchodu v rámci členských krajín a mimo nich – teda šteniatka predáva alebo daruje do zahraničia. Legislatíva je však v tomto prípade pre mňa osobne mimoriadne zauzlená a pri pohľade na Nariadenie EP č. 2016/429 evokuje povinnosť registrácie všetkých chovov v ktorých sa produkuje ďalšie potomstvo.


3/ CHOVATEĽ musí VIESŤ ZÁZNAMY o zvieratách a UCHOVÁVA ICH NAJMENEJ TRI ROKY. Táto povinnosť sa vzťahuje na všetkých chovateľov, „okrem chovu alebo držby spoločenského zvieraťa na nekomerčný účel“.


Poznámka č. 4: V tomto prípade sa mi nepodarilo dohľadať definíciu komerčného/nekomerčného účelu. Pokiaľ sa pozrieme na definíciu komerčného a nekomerčného presunu zvierat v nariadení EP, ku komerčnej činnosti dochádza pri zmene vlastníka zvieraťa. Nikde nie je definícia chovu ako podnikania, či sa jedná o predaj, alebo darovanie.
Poznámka č. 5: Tu pre skutočných chovateľov psov nastáva jeden formálny problém. Podľa chovateľského poriadku Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ) „Komerčným obchodníkom so psami a komerčným chovateľom psov sa chov v rámci Slovenskej kynologickej jednoty nepovoľuje.“. Samozrejme, chovateľský poriadok SKJ nie je právny predpis. Absentujúca definícia vo vyhláške však spôsobuje môjmu svedomiu chovateľa mierne vrásky. Pravidlá SKJ rešpektujem, podporujem a chcem ich dodržiavať.


4/ Záznamy sa vedú spôsobom vylučujúcim odstránenie údajov alebo zmenu v zaznamenaných údajoch bez možnosti zistenia dôvodu zmeny a obsahujú:

a) poradové číslo záznamu,
b) dátum prijatia zvieraťa a spôsob jeho nadobudnutia,
c) dátum narodenia alebo vyliahnutia zvieraťa, ak sa zviera narodilo alebo vyliahlo v chovnom zariadení,
d) identifikáciu zvieraťa,
e) vykonané preventívne úkony veterinárneho lekára,
f) dátum a dôvod usmrtenia zvieraťa,
g) dátum úhynu zvieraťa,
h) dátum a dôvod odsunu zvieraťa,
i) potvrdenie skutočností a úkonov uvedených v písmenách e) a f) podpisom a odtlačkom pečiatky veterinárneho lekára.


Poznámka č. 6: V tomto prípade by bolo podľa mojich predstáv asi ideálnou voľbou zvoliť nejakú oficiálnu „knihu“ s číslovaním strán, ktorá neumožní vloženie listu.
Poznámka č. 7: Nezabudnite si túto „knihu“ nosiť so sebou k veterinárovi, aby Vám okrem pet passu a zaevidovania vakcíny na besnotu dal pečiatku aj sem, v súlade s písmenom e) a i).
Poznámka č. 8: V prípade úhynu zvieraťa radšej bezodkladne zapíšte udalosť do tejto „knihy“.
Poznámka č. 9: Možno by tieto záznamy mohol nahradiť pas spoločenského zvieraťa – „pet pass“. Ten sa však vydáva len pre vybrané druhy spoločenských zvierat (pes, mačka, fretka). Nevieme v ňom v podstate evidovať poradové číslo záznamu, dátum prijatia zvieraťa a spôsob jeho nadobudnutia, dátum úhynu, či dátum a dôvod odsunu. Aj keby sme to čisto teoreticky mohli dopísať na konci pasu – papier znesie. Po odsune zvieraťa s ním však odchádza aj pas a teda uchovávať tieto údaje by nebolo úplne možné, iba ak kópiu. Tu však akosi absentuje nadväznosť údajov a napĺňanie spôsobu ich vedenia. Improvizovať by sa však dalo, len je otázne, či by to bolo akceptované. Ak by vo vyhláške neboli niektoré, z pohľadu ochrany a zdravia zvierat, zbytočné požiadavky, tak by takýto doklad mohol byť adekvátnou náhradou preukázania dôležitých údajov, ako napríklad vlastníctvo k identifikovanému zvieraťu (aj keď na to by v prípade psov znova postačil CRSZ, kde tieto údaje sú), alebo povinná vakcinácia na besnotu.

Ak to zhrniem, poctivá chovateľská stanica na Slovensku podliehajúca organizovanej kynológií, ktorej kvality presahujú hranice nášho územia nesmie zabudnúť: mať každého psa registrovaného v CRSZ, nahláseného na obec a činnosť držby a chovu psov na RVPS. Rovnako nezabúdajte viesť o každom psovi záznamy v „knihe“, zaznamenávajte aj preventívne veterinárne úkony a noste ju k veterinárovi na pečiatky, prostredníctvom veterinárneho lekára vybrané záznamy nezabúdajte evidovať aj v CRSZ a samozrejme aj v dokladoch psa (napr. pet pass). Okrem zaregistrovania chovateľskej stanice v SKJ – FCI, nezabudnite o registráciu chovného zariadenia požiadať aj na RVPS SR. Nezabúdajte na pripúšťacie povolenie, nahlásiť poradcovi chovu vrh a vrh následne na plemennú knihu zaregistrovať, vybaviť papiere, pasy a všetko okolo toho. Ak šteniatko cestuje do zahraničia, nezabudnite na splnenie ďalších požiadaviek na nekomerčný presun zvieraťa (nebudem rozpisovať, koľko papierov a potvrdení obnášal prevoz šteniatka do Juhoafrickej republiky, či Austrálie). Nezabudnite všetky tieto údaje viesť aj v „knihe“. Šteniatka začipovať a zaregistrovať na svoje meno. Po zmene vlastníka údaje prehlásiť prostredníctvom veterinárneho lekára - preukázať sa musíte aj občianskym preukazom. Nezabudnúť zaplatiť daň za psa a daň v prípade bočného príjmu, takže nezabúdajte na daňové priznanie. K šteniatkam teda treba aj kúpno-predajne zmluvy a u poctivejšieho chovateľa snáď aj „chovateľská zmluva“. Evidenciu šteniat a zmien ich majiteľov udržiavajte požadovaný počet rokov. Vaše chovné zariadenie musí spĺňať miery a požiadavky. Nezabúdajme na povinnú vakcináciu proti besnote do veku 3 mesiacov, ako aj ostatné vakcinácie, a ošetrenia proti vnútorným a vonkajším parazitom, ktoré sú pre psa dôležite. Požiadavky na jedinca pre zaradenie do chovu sú snáď samozrejmosťou, výstavy, skúšky, zdravotné vyšetrenia... (dúfam, že nie ste aj poľovníci a nechováte poľovne upotrebiteľných psov a nie ste držitelia zbrane...). Nezabúdajme sa registrovať do všetkých systémov na výstavy a skúšky a poslať prihlášku do klubu. A nebodaj zmeníte nejaký kontaktná údaj, adresu, či priezvisko. Občiansky preukaz a vodičák bude Vaša najmenšia starosť. Počkať, kedy bude čas sa o tých psov starať a užívať si ich spoločnosť?
Tak hádam už len záver môjho zamyslenia.

Získali sme viacero nových povinností, ktoré bude prácne v hobby chovoch spĺňať. Vyhláška je však už účinná, preto nám ostáva sa s požiadavkami zmieriť a napĺňať ich. Nejde však o niečo nemožné, bude si to vyžadovať trošku byrokracie. Ako znie jeden citát „Ktorý kôň najlepšie ťahá, toho najviac bijú“ a jeden môj známy často vravieval, pes je koňom chudobných, tak to je asi dôvod prečo množstvo požiadaviek na chovateľov spoločenských zvierat dosiahlo požiadavky kladené na komerčné chovy hospodárskych zvierat. Znova už dnes poctivý chovateľ, ktorý má chovateľskú stanicu, ktorý má psov čipovaných, registrovaných, ktorý spĺňa všetky doterajšie podmienky, dostal ďalšie papiere na starosť. Mierne sa obávam, či sa množitelia bezpapierakov dokonca nepotešia, že ich poctivá konkurencia v podobe organizovaných kynológov bude opäť len viac znechutená činnosť šľachtenia plemien vykonávať a pre nich sa vytvorí nový priestor s fenoménom „registrovaných chovateľov“.

Priatelia kynológovia, držme sa! Kynológií zdar!Členský poplatok za rok 2021

Pripomíname všetkým členom klubu, aby nezabudli uhradiť členský poplatok do 28.2.2021 .

Milí členovia Slovenského Cavalier a King Charles španiel Klubu. Do 28.2. 2021 je potrebné uhradiť členský poplatok.
Kto neuhradí poplatok do stanoveného termínu, bude musieť znovu požiadať o členstvo v klube a uhrádzať poplatok ako nový člen.

Členský príspevok môžete uhradiť bankovým prevodom na účet klubu v Slovenskej sporiteľni,
Názov účtu : Slovenský Cavalier a King Charles Spaniel Klub Banka: Slovenská sporiteľňa SWIFT code: GIBASKBX

IBAN: SK9609000000000011467458 BIC: GIBASKBX

Poplatky pre členov:
Členský poplatok ( prvočlen ) - 15€ (zápisné: 5€ + členské: 10€)
Členský poplatok ( pokračujúci člen ) - 10€
Členský poplatok ( rodinný príslušník) - 5€

Pri platbe členstva na klubový účet do správy pre príjemcu udajte svoje priezvisko +ČP2021