O plemene
Klub
Akcie klubu
Archív akcíí
Chov
Výstavy
001288431
 

rok 2023

pes

farba

sučka

farba

dátum krytia

Chovateľská stanica
Jch.Urixen Sixi Biely démon BH Ch.Isabel Lady Vanmar Majesty BH 21.1.2023 Vanmar Majesty
Ch.Cabernet Magnolia PassCo RU Sapphire Magnolia PassCo BH 9.1.2023 Magnolia PassCo
Jch.L’ Amour Night Scarlett team BH Ch.All My Love Scarlett team BH 9.1.2023 Scarlett team
Ch.Night Fever Vanmar Majesty TR Lilliphee Nini Biely démon BH 3.1.2023 Biely démon

Vyplnené krycie listy sa posielajú do 8 dní po nakrytí sučky poradcovi chovu na adresu :
Mgr.Viera Stloukalová, Trnavská 15, 831 04 Bratislava